57/1970

Alkuperäinen sopimus: 17/1948

PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,

haluten vilpittömästi edelleen kehittää ja lujittaa ystävyyteen, hyvään naapuruuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen perustuvia suhteita molempien maiden välillä,

ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pidentämisestä ja ovat tätä tarkoitusta varten määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti Suomen ulkoasiainministerin Väinö Leskisen,

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö SNTL: n ulkoasiainministerin A. A. Gromykon,

jotka, vaihdettuaan oikein ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehty sopimus pysyy voimassa seuraavien 20 vuoden ajan tämän pöytäkirjan voimaantulosta lukien.

Ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen mainitun määräajan päättymistä irtisano sopimusta, se pysyy voimassa seuraavien viiden vuoden ajan, ja näin tapahtuu joka kerran, ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen voimassa olevan viisivuotiskauden päättymistä kirjallisesti ilmoita aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien. Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja sen sinetillään vahvistaneet.

Laadittiin Moskovassa 20 päivänä heinäkuuta 1970 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamana

Väinö Leskinen

SNTL:n Korkeimman Neuvoston Puhemiehistön valtuuttamana

A. Gromyko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.