30/1970

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa rautateitse tapahtuvasta yhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen liikenneministeriö ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kulkulaitosministeriö ovat sopineet Leningradissa 9 päivänä huhtikuuta 1970 allekirjoitetussa pöytäkirjassa Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikenteestä 19 päivänä joulukuuta 1947 tehdyn sopimuksen (SopS 1/48) 4 artiklan 1 kappaleen a kohdan, sellaisena kuin se on 2 päivänä marraskuuta 1956 annetulla asetuksella (SopS 31/56) voimaansaatetussa pöytäkirjassa, ja sopimuksen liitteenä olevien Suomen ja Neuvostoliiton rautatieyhdysliikennekonferenssien sääntöjen 10 § :n muuttamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainitut muutokset tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970 niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1970.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.