4/1970

Kansalaisuuden saavuttamista koskeva valinnainen pöytäkirja

Tämän pöytäkirjan sekä Wienissä maaliskuun 2 päivän ja huhtikuun 14 päivän 1961 välisenä aikana pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssin hyväksymän, jäljempänä yleissopimukseksi kutsutun diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen hyväksyneet valtiot,

ilmituoden halunsa luoda niiden väliset diplomaattisten edustustojen jäsenten ja heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten kansalaisuuden saavuttamista koskevat säännöt,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I artikla

Tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä sanoilla "edustuston jäsenet" on sama merkitys kuin yleissopimuksen 1 artiklan h) kohdassa eli "edustuston päällikkö ja edustuston henkilökunnan jäsenet."

II artikla

Edustuston jäsenet, jotka eivät ole vastaanottajavaltion kansalaisia, ja heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet eivät yksistään vastaanottajavaltion lain perusteella saavuta sen valtion kansalaisuutta.

III artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna kaikkien niiden valtioiden allekirjoittamista varten, jotka tulevat yleissopimuksen osapuoliksi, seuraavasti: lokakuun 31 päivään 1961 saakka Itävallan ulkoasiainministeriössä ja sen jälkeen maaliskuun 31 päivään 1962 saakka Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

IV artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

V artikla

Tähän pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki valtiot, jotka tulevat yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VI artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimus tai kolmantenakymmenentenä päivänä pöytäkirjaa koskevan toisen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan siitä riippuen, kumpi näistä päivämääristä on myöhempi.

2. Jokaisen sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen kun pöytäkirja tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti on tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä asianomaisen valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

VII artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa kaikille valtioille, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi, seuraavista seikoista:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta III, IV ja V artiklan mukaisesti;

b) päivästä, jolloin tämä pöytäkirja tulee VI artiklan mukaisesti voimaan.

VIII artikla

Tämän pöytäkirjan, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille III artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallituksiensa siihen asianomaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Wienissä kahdeksantenatoista päivänä huhtikuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.