Valtiosopimukset: 1969

Valtiosopimukset numeroittain

65-31 30-2 1-1

65/1969
Asetus
Asetus Svasimaan kansalaisten viisumivapaudesta.
64/1969
Asetus
Asetus Unkarin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välillä viisumipakon poistamisesta
63/1969
Asetus
Asetus Suomen Tasavallan ja Korean Demokraattisen Kansantasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan ja Korean Demokraattisen Kansantasavallan välinen KAUPPASOPIMUS
60/1969
Asetus
Asetus Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumien selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PöYTÄKIRJA Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välillä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehdyn sopimuksen muuttamisesta
56/1969
Asetus
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen SOPIMUS 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista, ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän pohjoismaisen sopimuksen muuttamisesta
55/1969
Laki
Laki eräiden Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien määräysten hyväksymisestä.
54/1969
Asetus
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen liitteeseen XII tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskeva yleissopimus
51/1969
Asetus
Asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva YLEISSOPIMUS
48/1969
Asetus
Asetus samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan omille kansalaisille koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS, joka koskee samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan omille kansalaisille.
47/1969
Asetus
Asetus koneiden suojalaitteilla vastustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS joka koskee koneiden varustamista suojalaitteilla.
45/1969
Asetus
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISEN VALUUTTARAHASTON SOPIMUSARTIKLAT
44/1969
Laki
Laki Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä.
40/1969
Asetus
Asetus Suomen ja Ranskan välisen maantiekuljetuksia suorittaviin ajoneuvoihin sovellettavien verojen huojentamista koskevan noottien vaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Ranskan välisen maantiekuljetuksia suorittaviin ajoneuvoihin sovellettavien verojen huojentamista koskeva noottien vaihdolla tehty sopimus
39/1969
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä atomienergian rauhanomaisen käytön alalla
38/1969
Laki
Laki Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
37/1969
Asetus
Asetus Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimus Suomen ja Norjan välisestä rajatulliyhteistyöstä
36/1969
Laki
Laki Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
34/1969
Asetus
Asetus Suomen ja Itävallan välisen lentoliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Itävallan liittohallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä
32/1969
Asetus
Asetus Tansanian Yhdistyneen Tasavallan hallituksen kanssa tehdyn Suomen kehitysjoukkojen jäsenten työn järjestelyitä Tansaniassa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen hallituksen ja Tansanian Yhdistyneen Tasavallan hallituksen välinenSOPIMUS Suomen kehitysjoukkojen jäsenten työn järjestelyistä Tansaniassa
31/1969
Asetus
Asetus Intian kansalaisten viisumivapaudesta.
Valtiosopimukset numeroittain

65-31 30-2 1-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.