67/1967

Asetus Suomen ja Pakistanin välisen, kauppa-alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Pakistanin välillä on 11 päivänä joulukuuta 1967 allekirjoitettu sopimus suomalaisten ja pakistanilaisten kauppa-alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus tulee voimaan 9 päivänä helmikuuta 1968 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1967.

Suomen ja Pakistanin välinen SOPIMUS kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta

Suomen hallitus ja Pakistanin hallitus;

haluten solmia sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat alusta uudelleen mittaamatta, pakistanilaisella aluksella, jolla on Pakistanin asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Pakistanin viranomaiset katsovat samoin alusta uudelleen mittaamatta, Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1967 kahtena kappaleena suomen ja englannin kielellä, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.