61/1967

Asetus Singaporen kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta,

Sitten kun Suomen ja Singaporen kesken on New Delhissä 23 päivänä elokuuta 1967 noottienvaihdolla sovittu molemminpuolisesta viisumivapaudesta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1967, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1967.

Singaporen kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Singaporen High Commissioner Suomen New Delhin-suurlähettiläälle.

No. SHC/ND/623:261/3/I/6 23 päivänä lokakuuta 1967.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Suurlähetystönne ja Singaporen New Delhin-High Commissionin virkamiesten sekä Teidän Ylhäisyytenne ja Singaporen ulkoasiainministeriön välisiin keskusteluihin Singaporen käyntinne aikana Singaporen ja Suomen välisestä viisumivapaussopimuksesta.

Minulla on nyt kunnia ehdottaa Singaporen Hallituksen ja Suomen Hallituksen keskisen seuraavansisältöisen Sopimuksen solmimista:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva suomalainen passi, saavat matkustaa vapaasti miltä paikkakunnalta hyvänsä Singaporeen ja oleskella siellä korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia.

2. Singaporen kansalaiset, joilla on voimassaoleva passi, saavat matkustaa vapaasti miltä paikkakunnalta hyvänsä Suomeen ja oleskella siellä korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta hankkia viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan saapumisesta pohjoismaiseen valtioon, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen sopimusvaltio. Oleskelu näiden valtioiden alueella kuuden kuukauden aikana ennen saapumista Suomeen lasketaan kuuluvaksi mainittuun kolmen kuukauden ajanjaksoon.

3. Viisumipakon poistaminen ei vapauta Singaporeen saapuvia Suomen kansalaisia ja Suomeen saapuvia Singaporen kansalaisia noudattamasta ulkomaalaisten maahantuloa, (tilapäistä tai pysyvää) oleskelua, työtä tai tointa koskevia Singaporen ja Suomen lakeja ja määräyksiä.

4. Molempien maiden asianomaiset viranomaiset varaavat oikeuden kieltää pääsyn maahan tai oleskelun siellä epäsuotavaksi katsotuilta henkilöiltä.

5. Tämä Sopimus tulee voimaan marraskuun 1 päivänä 1967.

Sopimuksen voi kumpikin Hallitus irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kaksi kuukautta aikaisemmin. Kumpikin Hallitus voi lopettaa väliaikaisesti ylläolevat määräykset kokonaan tai osittain yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä ja lopettamisesta on toiselle Hallitukselle viipymättä ilmoitettava diplomaattista tietä.

Jos Suomen Hallitus on valmis hyväksymään yllä olevan ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämän kirjelmän yhdessä Teidän Ylhäisyytenne vastauksen kanssa katsotaan muodostavan yllä olevien ehtojen mukaisen Sopimuksen Singaporen Hallituksen ja Suomen Hallituksen välillä, joka Sopimus tulee voimaan marraskuun 1 päivänä 1967.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen New Delhin-suurlähettiläs Singaporen High Commissionerille.

No. 1097 23 päivänä elokuuta 1967.

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa Teidän Ylhäisyytenne tänään päivätyn kirjelmän No. SHC/ND/623:261/3/1/6 vastaanotto, jossa ehdotettiin seuraavansisältöisen Singaporen ja Suomen keskisen viisumivapaussopimuksen solmimista:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen Hallitus hyväksyy ylläolevat määräykset ja sen, että Teidän Ylhäisyytenne kirjelmä elokuun 23 päivältä 1967 ja tämä kirjelmä muodostavat Suomen Hallituksen ja Singaporen Hallituksen keskisen sopimuksen tässä asiassa.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.