52/1967

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussäännön eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Sitten kun Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön kymmenes ja kahdestoista yleiskokous ovat päätöslauselmillaan 3 päivänä joulukuuta 1958 ja 15 päivänä marraskuuta 1962 hyväksyneet Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussäännön 4 artiklan 8 a kohdan sekä 5 artiklan 1 ja 13 kohdan muutokset, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että nämä muutokset ovat voimassa niin kuin niistä on sovittu.

(Muutoksien virallinen englanninkielinen teksti on julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan ruotsinkielisen painoksen vastaavassa numerossa.)

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1967.

Alkuperäinen sopimus: 30/1956

Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön perussääntö

4 artikla
Yleiskokous

C. Äänestys

8. a) Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni yleiskokouksessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi tapauksissa, joissa tämän perussäännön määräykset tai yleiskokouksen menettelytapasäännöt vaativat kahden kolmanneksen enemmistön. Enemmistöllä tarkoitetaan läsnäolevien ja äänestävien jäsenten enemmistöä.

5 artikla
Toimeenpaneva neuvosto

A. Kokoonpano

1. Toimeenpanevaan neuvostoon kuuluu kolmekymmentä yleiskokouksen jäsenvaltioiden valtuutettujen piiristä valitsemaa jäsentä; kukin heistä edustaa sen valtion hallitusta, jonka kansalainen hän on. Yleiskokouksen puheenjohtajalla on toimensa perusteella neuvottelevan jäsenen paikka neuvostossa.

C. Väliaikaiset määräykset

13. Yleiskokouksen kahdennessatoista istunnossa valitaan tämän artiklan määräysten mukaisesti toimeenpanevaan neuvostoon kahdeksantoista jäsentä. Näistä kolmen arvalla määrätyn jäsenen toimiaika päättyy kolmannentoista yleiskokouksen istuntokauden lopussa. Tämän jälkeen valitaan kussakin yleiskokouksen varsinaisessa istunnossa viisitoista jäsentä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.