45/1964

Asetus Suomen ja Ruotsin välisen vastavuoroisuudesta tavaramerkkiasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Tukholmassa on 9 päivänä syyskuuta 1964 noottienvaihdolla tehty Suomen ja Ruotsin välillä sopimus vastavuoroisuudesta 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 28 §:n tarkoittamissa tapauksissa, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1964, niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1964.

Suomen ja Ruotsin välisen vastavuoroisuudesta tavaramerkkiasioissa tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva va. asiainhoitaja Ruotsin vt. ulkoasiainministerille.

Tukholmassa 9 päivänä syyskuuta 1964.

Herra Valtioneuvos,

Hallitukseni toimeksiannosta on minulla kunnia ilmoittaa, että se, joka harjoittaa elinkeinoa Ruotsissa tai jolla siellä on kotipaikka tai joka on Ruotsin kansalainen, voi vastavuoroisuuden edellytyksellä saada tavaramerkin rekisteröidyksi Suomessa, ei kuitenkaan yhteisömerkkiä, riippumatta siitä, onko tavaramerkki sitä ennen rekisteröity Ruotsissa.

Edellyttäen, että Ruotsin hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, on minulla kunnia esittää, että tätä kirjelmää ja sitä vastausta, jonka Te, Herra Valtioneuvos, suvaitsette siihen antaa, on pidettävä molempien hallitusten välillä vastavuoroisuudesta puheena olevassa suhteessa tehtynä sopimuksena, joka tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1964 ja on voimassa siksi, kunnes kuusi kuukautta on kulunut siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on sen irtisanonut.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin vt. ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle va. asiainhoitajalle.

Tukholmassa 9 päivänä syyskuuta 1964.

Herra Asiainhoitaja,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätyn kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"Hallitukseni toimeksiannosta ..................................... sen irtisanonut."

Vastauksena tähän on minulla kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen, ja että Teidän kirjelmäänne ja tätä vastausta on pidettävä molempien hallitusten välillä tehtynä sopimuksena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.