44/1964

Meksikon kanssa tehtyn viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Mexicon-suurlähettiläs Meksikon ulkoasiainministerille.

Mexicossa 4 päivänä elokuuta 1964.

Herra Ministeri,

Hallitukseni ohjeiden mukaisesti minulla on kunnia ehdottaa Teidän Ylhäisyydellenne Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen välisen, seuraavien määräysten mukaisen Viisumivapaussopimuksen solmimista:

1. Tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti Meksikon kansalaiset voivat matkansa lähtöpaikasta riippumatta saapua Suomeen ja oleskella siellä korkeintaan kolmen kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia, edellyttäen, että heillä on voimassaoleva, Meksikon asianomaisten viranomaisten antama passi.

Edellisessä kappaleessa mainittu, korkeintaan kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan siitä päivästä alkaen, kun asianomainen on saapunut johonkin niistä maista, jotka kuuluvat 12 päivänä heinäkuuta 1957 solmittuun Sopimukseen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, jonka Sopimuksen mukaan kaikki oleskelu mainittujen valtioiden alueella kuuden kuukauden aikana ennen saapumista Suomeen otetaan huomioon.

2. Tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti Suomen kansalaiset voivat matkansa lähtöpaikasta riippumatta saapua Meksikoon ja oleskella siellä korkeintaan kuuden kuukauden ajan tarvitsematta etukäteen hankkia viisumia, edellyttäen, että heillä on voimassaoleva, Suomen asianomaisten viranomaisten antama passi.

3. Tämän Sopimuksen määräyksiä ei sovelleta:

a) diplomaatti- ja virkapassien haltijoihin, koska heidän oikeutenaan olevan virallisen aseman johdosta kumpikin Sopimuspuoli varaa itselleen oikeuden jatkuvasti soveltaa heihin viisumimenettelyä;

b) Suomen kansalaisiin, jotka aikovat oleskella Meksikossa yli kuuden kuukauden ajan, ja Meksikon kansalaisiin, jotka aikovat oleskella Suomessa yli kolmen kuukauden ajan;

c) Suomen kansalaisiin, jotka aikovat matkustaa Meksikoon harjoittaakseen siellä ansiotyötä, ja Meksikon kansalaisiin, jotka haluavat siirtyä Suomeen samassa tarkoituksessa.

4. Meksikon kansalaiset, joilla on oleskelulupa Suomessa, eivät ulkomaille matkustaessaan tarvitse viisumia paluutaan varten. Samoin Meksikossa siirtolaisina pysyvästi asuvien Suomen kansalaisten ei ulkomaille matkustaessaan tarvitse hankkia viisumia paluutaan varten. Heidän tulee kuitenkin näyttää toteen, että heidän oleskelu- tai siirtolaislupansa on kunnossa ja jatkuvasti voimassa.

5. Viisumien poisto tässä Sopimuksessa edellytetyissä tapauksissa ei vapauta Meksikoon matkustavia suomalaisia ja Suomeen matkustavia meksikolaisia velvollisuudesta noudattaa määrämaan siirtolaisuuslakeja ja -määräyksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahanpääsyä, heidän asianmukaista rekisteröintiään ja toimintaa, jota he voivat harjoittaa. Tähän velvollisuuteen kuuluu sanotun maan voimassaolevien määräysten mukaan tarpeellisten siirtolaispapereiden hankkiminen ennen saapumista määrämaahan maksamalla niistä suoritettavat maksut.

6. Kummankin Sopimuspuolen viranomaiset varaavat itselleen oikeuden kieltää pääsy alueelleen jokaiselta henkilöltä, jota he pitävät epäsuotavana tai joka ei voi osoittaa noudattaneensa edellisessä artiklassa mainittuja lakeja ja määräyksiä.

7. Kumpikin Sopimuspuoli sitoutuu päästämään alueelleen milloin hyvänsä ja ilman muodollisuuksia kansalaisensa, jotka ovat tulleet tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti toisen Sopimuspuolen alueelle.

8. Tämä Sopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1964.

9. Kumpikin Sopimuspuoli voi tilapäisesti lopettaa tämän Sopimuksen voimassaolon yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. Lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle Sopimuspuolelle diplomaattista tietä.

10. Kumpikin Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle Sopimuspuolelle 30 päivää aikaisemmin.

Siinä tapauksessa, että Teidän Ylhäisyytenne Hallitus pitäisi tätä ehdotusta hyväksyttävänä, Hallitukseni katsoo tämän nootin ja Teidän Ylhäisyytenne suostumuksen ilmaisevan nootin muodostavan Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen välisen Sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Meksikon ulkoasiainministeri Suomen Mexicon-suurlähettiläälle.

Mexicossa 4 päivänä elokuuta 1964.

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia viitata Teidän Ylhäisyytenne tänä päivänä päivättyyn, seuraavansisältöiseen noottiin n:o 506:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena Teidän Ylhäisyytenne ylläolevaan noottiin minulla on kunnia ilmoittaa Meksikon Hallituksen hyväksyvän sen määräykset ja niinmuodoin Teidän Ylhäisyytenne nootin numero 506 ja tämän nootin muodostavan Hallitustemme välisen Sopimuksen tässä asiassa.

Käytän tätä tilaisuutta jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.