27/1964

Alkuperäinen sopimus: 19/1949

SOPIMUS Suomen ja Ruotsin kesken lisäyksistä helmikuun 17 päivänä 1949 tehdyllä sopimuksella annettuihin sääntöihin puutavaran uitosta Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Kuninkaallinen Ruotsin Hallitus, jotka ovat yhdessä katsoneet välttämättömäksi tehdä määrättyjä lisäyksiä molempien maiden keskisellä 17 päivänä helmikuuta 1949 tehdyllä sopimuksella annettuihin sääntöihin puutavaran uitosta Tornion ja Muonion rajajokien uittoväylässä, ovat tässä tarkoituksessa sopineet seuraavasta:

Uittosääntöihin lisätään kaksi uutta pykälää, toinen 8 a § joka merkitään 8 §:n jälkeen ja toinen 22 a § joka merkitään 22 §:n jälkeen. Nämä ovat näin kuuluvat:

8 a §.

Jos joku,joka on pystyttänyt tai aikoo pystyttää kalastusrakennelman uittoväylään, katsoo, että erityinen laite tai toimenpide rakennelman suojaamiseksi uitosta aiheutuvan vahingon tai haitan varalta, on uittajien kustannettava, olkoon hänellä oikeus jommallekummalle lääninhallitukselle antamallaan hakemuksella anoa määräystä tarvittavista suojalaitteista. Tässä sanotun määräyksen hankkiminen laiminlyönnistä säädetään 22 a §:ssä.

Ensimmäisessä momentissa tarkoitettua hakemusta käsiteltäessä noudatettakoon soveltuvin kohdin 6-8 §:ssä annettuja määräyksiä.

22 a §.

Joka uittoväylään pystyttää kalastusrakennelman lain tai annettujen määräysten vastaisesti, vastatkoon itse siitä vahingosta, joka uiton johdosta voi aiheutua rakennelmalle. Jos joku pyytämättä ja odottamatta määräystä suojelutoimenpiteistä, jotka 8 a §:ssä mainitaan, uittoväylään pystyttää kalastusrakennelman, vastatkoon ennen päätöksen antamista aiheutuneesta vahingosta.

Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, josta sovitaan diplomaattista tietä.

Tämän vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Tukholmassa 23 päivänä huhtikuuta 1964 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.