25/1964

Suomen ja Etelä-Afrikan Tasavallan välinen sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta

Suomen Hallitus ja Etelä-Afrikan Tasavallan Hallitus,

haluten solmia uuden sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat alusta uudelleen mittaamatta etelä-afrikkalaisella aluksella, jolla on Etelä-Afrikan Tasavallan tai sellaisen alueen, johon tämä sopimus on ulotettu 3 artiklan nojalla, asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Etelä-Afrikan Tasavallan tai sellaisen alueen, johon tämä sopimus on ulotettu 3 artiklan nojalla, viranomaiset katsovat samoin alusta uudelleen mittaamatta Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

1. Tätä sopimusta allekirjoitettaessa tai milloin tahansa sen jälkeen Etelä-Afrikan Tasavalta voi kirjallisella tiedotuksella ilmoittaa Suomen hallitukselle, että sopimus ulottuu kaikkiin niihin alueisiin tai johonkin niistä alueista, joiden kansainvälisistä suhteista Etelä-Afrikan Tasavalta on vastuussa.

2. Sopimus ulottuu tässä tarkoitettuihin alueisiin tiedotuksen vastaanottamispäivästä tai muusta tiedotuksessa määritellystä päivästä lukien.

3. Tämän sopimuksen soveltaminen mihin alueeseen tahansa, johon nähden tiedotus ulottamisesta on tehty, voidaan lopettaa Suomen hallitukselle osoitetulla tiedotuksella. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

5 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, joka on ollut voimassa Suomen ja Etelä-Afrikan Tasavallan välillä ja saatettu uudelleen voimaan Kapkaupungissa 24 päivänä maaliskuuta 1954 tapahtuneella noottien vaihdolla, lakkaa sen jälkeen olemasta voimassa molempien maiden välillä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1964 kahtena kappaleena suomen, englannin ja afrikaansin kielellä, kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.