7/1964

Asetus Ceylonin kanssa tehdyn, kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Ceylonin välinen kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamista koskeva sopimus on allekirjoitettu New Delhissä 8 päivänä tammikuuta 1964, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1964 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1964.

Suomen ja Ceylonin välillä tehty sopimus kauppa-alusten mittakirjojen tunnustamisesta.

Suomen Hallitus ja Ceylonin Hallitus;

haluten solmia uuden sopimuksen kauppa-alusten vetoisuuden osoittavien kansallisuuskirjojen ja muiden kansallisten asiakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen viranomaiset katsovat, alusta uudelleen mittaamatta, ceylonilaisella aluksella, jolla on Ceylonin asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

2 artikla

Ceylonin viranomaiset katsovat samoin, alusta uudelleen mittaamatta, Suomessa rekisteröidyllä aluksella, jolla on Suomen asianomaisten viranomaisten asianmukaisesti antama vetoisuuden osoittava kansallisuuskirja tai muu kansallinen asiakirja, olevan sen vetoisuuden, jonka mainittu kansallisuuskirja tai asiakirja osoittaa.

3 artikla

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla toiselle kirjallisen tiedotuksen. Tällainen tiedotus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua sen vastaanottamispäivästä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen allekirjoittamispäivästä.

Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, joka on ollut voimassa Suomen ja Ceylonin välillä ja saatettu uudelleen voimaan Hänen Brittiläisen Majesteettinsa hallituksen Ceylonin hallituksen puolesta maaliskuussa 1948 tekemän ilmoituksen perustella, lakkaa sen jälkeen olemasta voimassa molempien maiden välillä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty New Delhissä 8 päivänä tammikuuta 1964 kolmena kappaleena suomen, singaleesin ja englannin kielellä, jotka kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.