23/1960

Asetus Maailman Terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun kahdestoista maailman terveyskokous on 28 päivänä toukokuuta 1959 muuttanut Maailman Terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan, ja tasavallan presidentti 29 päivänä huhtikuuta 1960 päättänyt hyväksyä nämä muutokset sekä hyväksymiskirja 4 päivänä toukokuuta 1960 talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanotut muutokset tulevat voimaan, niinkuin niistä on sovittu.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1960.

Alkuperäinen sopimus: 26/1948

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN PERUSSÄÄNTÖ

Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä heinäkuuta 1946

Kahdennentoista maailman terveyskokouksen päätöslauselma Maailman Terveysjärjestön perussäännön muuttamisesta

(Artiklat 24 ja 25)

Artiklassa 24 sana "kahdeksantoista" on korvattava sanalla "kaksikymmentäneljä".

Artikla 25 on poistettava kokonaan ja korvattava seuraavalla:

"Nämä jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja heidät voidaan valita uudelleen, kuitenkin tämän perussäännön sen muutoksen, jonka nojalla neuvoston jäsenmäärä nousee kahdeksastatoista kahteenkymmeneenneljään, voimaantulon jälkeen pidettävässä terveyskokouksen ensimmäisessä istunnossa valittavista kahdestatoista jäsenestä kahden toimiaika on vuosi ja kahden kaksi vuotta, arvonnasta riippuen."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.