21/1956

Suomen ja Ruotsin välisen, vastuumääräyksiä yhdistetyssä rautatie- ja meriliikenteessä koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen Ulkoasiainministerille:

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 1956.

Herra Ministeri,

Niihin neuvotteluihin viitaten, joita on käyty Ruotsin ja Suomen rautatiehallitusten välillä vastuumääräyksistä yhdistetyssä rautatie- ja meriliikenteessä meriliikennelinjoilla Tukholma-Turku ja Tukholma-Helsinki, on minulla kunnia saattaa Teidän tietoonne, että minun hallitukseni tahtoo tehdä Suomen hallituksen kanssa seuraavansisältöisen sopimuksen:

Sitten kun Ruotsi ja Suomi ovat ratifioineet Bernissä 25 päivänä lokakuuta 1952 allekirjoitetut kansainväliset tavarankuljetusta rautateitse (CIM) sekä matkustajain ja matkatavaran kuljetusta rautateitse (CIV) koskevat sopimukset, jotka Ruotsin osalta tulivat voimaan 1 päivästä maaliskuuta 1956 ja Suomen osalta 1 päivästä heinäkuuta 1956 lukien, on CIM'in 62 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen ja CIV'in 61 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen nojalla - Tukholman-Turun sekä Tukholman-Helsingin välisten meriliikennelinjojen osalta, joitten liikenteestä huolehtivat Stockholms Rederiaktiebolag Svea Tukholmassa, Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö Helsingissä ja Höyrylaivaosakeyhtiö Bore Turussa - Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä sovittu seuraavaa.

Tavaraliikenteessä meriliikennelinjalla Tukholma-Turku, johon linjaan sovelletaan CIM'in säännöksiä, sekä matkustajain ja matkatavarain kuljetuksessa meriliikennelinjoilla Tukholma-Turku ja Tukholma-Helsinki, joihin linjoihin sovelletaan CIV'in säännöksiä, noudatetaan CIM'in 62 artiklassa sekä vastaavasti CIV'in 61 artiklassa mainittuja vastuumääräyksiä yhdistetyssä rautatie- ja meriliikenteessä.

Tämän sopimuksen sisällys on CIM'in 62 artiklan 3 kohdan ja CIV'in 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti välittömästi saatettava kansainvälisten rautatiekuljetusten keskustoimiston tietoon.

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1956 ja on voimassa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Minulla on kunnia ehdottaa, edellyttäen, että Suomen hallitus hyväksyy edellämainitun sopimuksen, että tämä kirjelmä ja se vastaus, jonka Te, Herra Ministeri, suvaitsette osoitta minulle, muodostavat molempien hallitusten välisen asiaa koskevan sopimuksen.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle:

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 1956.

Herra Suurlähettiläs,

Tämänpäiväisessä kirjelmässä Te olette ilmoittanut minulle seuraavaa:

"Niihin neuvotteluihin viitaten, joita on käyty Ruotsin ja Suomen rautatiehallitusten välillä vastuumääräyksistä yhdistetyssä rautatie- ja meriliikenteessä meriliikennelinjoilla Tukholma-Turku ja Tukholma-Helsinki, on minulla kunnia saattaa Teidän tietoonne, että minun hallitukseni tahtoo tehdä Suomen hallituksen kanssa seuraavansisältöisen sopimuksen:

Sitten kun Ruotsi ja Suomi ovat ratifioineet Bernissä 25 päivänä lokakuuta 1952 allekirjoitetut kansainväliset tavarankuljetusta rautateitse (CIM) sekä matkustajain ja matkatavaran kuljetusta rautateitse (CIV) koskevat sopimukset, jotka Ruotsin osalta tulivat voimaan 1 päivästä maaliskuuta 1956 ja Suomen osalta 1 päivästä heinäkuuta 1956 lukien, on CIM'in 62 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen ja CIV'in 61 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen nojalla - Tukholman-Turun sekä Tukholman-Helsingin välisten meriliikennelinjojen osalta, joitten liikenteestä huolehtivat Stockholms Rederiaktiebolag Svea Tukholmassa, Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö Helsingissä ja Höyrylaivaosakeyhtiö Bore Turussa - Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä sovittu seuraavaa.

Tavaraliikenteessä meriliikennelinjalla Tukholma-Turku, johon linjaan sovelletaan CIM'in säännöksiä, sekä matkustajain ja matkatavarain kuljetuksessa meriliikennelinjoilla Tukholma-Turku ja Tukholma-Helsinki, joihin linjoihin sovelletaan CIV'in säännöksiä, noudatetaan CIM'in 62 artiklassa sekä vastaavasti CIV'in 61 artiklassa mainittuja vastuumääräyksiä yhdistetyssä rautatie- ja meriliikenteessä.

Tämän sopimuksen sisällys on CIM'in 62 artiklan 3 kohdan ja CIV'in 61 artiklan 3 kohdan mukaisesti välittömästi saatettava kansainvälisten rautatiekuljetusten keskustoimiston tietoon.

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1956 ja on voimassa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Minulla on kunnia ehdottaa, edellyttäen, että Suomen hallitus hyväksyy edellämainitun sopimuksen, että tämä kirjelmä ja se vastaus, jonka Te, Herra Ministeri, suvaitsette osoittaa minulle, muodostavat molempien hallitusten välisen asiaa koskevan sopimuksen."

Vastaukseksi kirjelmäänne minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on Suomen osalta päättänyt hyväksyä ylläolevan sopimuksen.

Ehdotuksenne mukaisesti pidän edellämainittua kirjelmäänne ja tätä vastauskirjelmääni molempien hallitusten välisenä asiaa koskevana sopimuksena.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, suurimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.