9/1956

Kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen liittyvä pöytäkirja

Sopimusvaltiot ovat,

ottaen huomioon, että niiden etu vaatii helpottamaan Amerikan Yhdysvaltain liittymistä kasvatus-, tiede- ja kulttuuriaineiston maahantuontia koskevaan sopimukseen, sopineet seuraavasta:

1. Amerikan Yhdysvallat voivat ratifioida tämän sopimuksen 9 artiklan mukaisesti tai liittyä siihen 10 artiklan mukaisesti jälempänäesitetyin varauksin.

2. Jos Amerikan Yhdysvalloista tulee sopimuspuoli 1 kohdassa edellytetyin varauksin, voivat varauksen määräyksiin vedota sekä Amerikan Yhdysvallat suhteissaan tämän sopimuksen muihin sopimusvaltioihin että muut sopimusvaltiot suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin, edellyttäen, ettei mitään varaukseen perustuvaa toimenpidettä sovelleta diskriminoivasti.

(Varauksen teksti)

a) Mikäli tästä sopimuksesta jollekin sopimusvaltiolle johtuvien velvoitusten seurauksena jonkun tämän sopimuksen tarkoittaman tavaran tuonti sen alueelle lisääntyy suhteellisesti niin tai muodostuu sellaiseksi, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa vastaavia tai välittömästi kilpailevia tuotteita valmistavalle kotimaiselle teollisuudelle, niin voi tämä sopimusvaltio, edellä kohdassa 2 mainituin edellytyksin, kokonaan tai osittain keskeyttää sanotun tavaran osalta tästä sopimuksesta johtuvan velvoituksensa täyttämisen siinä laajuudessa ja siksi ajaksi, mikä tarvitaan haitan ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.

b) Ennenkuin asianomainen sopimusvaltio ryhtyy soveltamaan edelläolevan a)-kohdan määräyksiin perustuvia toimenpiteitä, se ilmoittaa siitä ennakolta kirjallisesti mahdollisimman ajoissa Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestölle ja varaa järjestölle ja tämän sopimuksen sopimusvaltioille mahdollisuuden neuvotella suunnitellusta toimenpiteestä.

c) Kriitillisissä tapauksissa, jolloin viivyttely aiheuttaisi vaikeasti korjattavaa vahinkoa, voidaan ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin tämän pöytäkirjan a)-kohdan nojalla ilman ennakkoneuvottelua, ehdolla, että neuvottelut aloitetaan heti kun toimenpiteisiin on ryhdytty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.