5/1956

Kiinan Kansantasavallan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Pekingissä oleva suurlähettiläs Kiinan Kansantasavallan varaulkomaankauppaministerille.

Pekingissä 31 päivänä maaliskuuta 1956.

Herra Varaministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen Hallitus ehdottaa Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välisten kauppasuhteiden lujittamiseksi ja kehittämiseksi seuraavansisältöisen sopimuksen tekemistä tulli- ja merenkulun suosituimmuudesta maittemme kesken:

1. Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tuonti- ja vientitulleja lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn liittyviä määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja.

2. Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli ylläsanotun suhteen on myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi tarkoitetuille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi tarkoitettuihin vastaavin tuotteisiin.

3. Korkeiden sopimuspuolten alukset miehistöineen ja lasteineen saavat toisen sopimuspuolen alueella kaikin puolin saman kohtelun kuin suosituimmuutta nauttivan maan alukset miehistöineen ja lasteineen eikä niihin sovelleta muita tai suurempia tonnisto-, satama-, luotsi-, majakka-, karanteeni- tai vastaavanlaatuisia veroja ja maksuja, olkootpa ne minkänimisiä tahansa, kuin mitä suosituimmuuskohtelua nauttivan maan laivoihin, niitten miehistöihin ja lasteihin sovelletaan.

4. Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on myöntänyt tai vastedes myöntää naapurivaltiolleen rajaseutujen välisen paikallisen kaupankäynnin helpottamiseksi, on pidettävä poikkeuksena.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1956 ja pysyy voimassa, kunnes kuusi kuukautta on kulunut päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle haluavansa luopua siitä.

Siinä tapauksessa että Kiinan Kansantasavallan Hallitus hyväksyy tämän Suomen Hallituksen ehdotuksen, minulla on kunnia esittää, että tätä noottia ja vastausta, jonka Te ystävällisesti siihen annatte, on pidettävä maittemme välisenä sopimuksena.

Vastaanottakaa jne.

NOOTTIENVAIHTO 2. Kiinan Kansantasavallan varaulkomaankauppaministeri Suomen Pekingissä olevalle suurlähettiläälle.

Pekingissä 31 päivänä maaliskuuta 1956.

Herra Suurlähettiläs,

Tunnustan vastaanottaneeni 31 päivänä maaliskuuta 1956 päivätyn noottinne, joka kuuluu:

"Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen Hallitus ehdottaa Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välisten kauppasuhteiden lujittamiseksi ja kehittämiseksi seuraavansisältöisen sopimuksen tekemistä tulli- ja merenkulun suosituimmuudesta maittemme kesken:

1. Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat vastavuoroisesti myöntämään toisilleen suosituimmuuden kaikessa, mikä koskee tuonti- ja vientitulleja lisämaksuineen ja niiden perimismuotoa sekä tullikäsittelyyn liittyviä määräyksiä, muodollisuuksia ja maksuja.

2. Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli ylläsanotun suhteen on myöntänyt tai vastedes myöntää mistä tahansa kolmannesta maasta peräisin oleville tai minkä tahansa kolmannen maan alueelle vietäviksi tarkoitetuille luonnon- tai teollisuustuotteille, on viipymättä ilman vastiketta sovellettava toisen sopimuspuolen alueelta peräisin oleviin tai sinne vietäviksi tarkoitettuihin vastaaviin tuotteisiin.

3. Korkeiden sopimuspuolten alukset miehistöineen ja lasteineen saavat toisen sopimuspuolen alueella kaikin puolin saman kohtelun kuin suosituimmuutta nauttivan maan alukset miehistöineen ja lasteineen eikä niihin sovelleta muita tai suurempia tonnisto-, satama-, luotsi-, majakka-, karanteeni- tai vastaavanlaatuisia veroja ja maksuja, olkootpa ne minkänimisiä tahansa, kuin mitä suosituimmuuskohtelua nauttivan maan laivoihin, niitten miehistöihin ja lasteihin sovelletaan.

4. Kaikkia niitä etuja, etuoikeuksia ja erikoisvapauksia, jotka toinen sopimuspuoli on myöntänyt tai vastedes myöntää naapurivaltiolleen rajaseutujen välisen paikallisen kaupankäynnin helpottamiseksi, on pidettävä poikkeuksena.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1956 ja pysyy voimassa, kunnes kuusi kuukautta on kulunut päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle haluavansa luopua siitä.

Siinä tapauksessa että Kiinan Kansantasavallan Hallitus hyväksyy tämän Suomen Hallituksen ehdotuksen, minulla on kunnia esittää, että tätä noottia ja vastausta, jonka Te ystävällisesti siihen annatte, on pidettävä maittemme välisenä sopimuksena."

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Kiinan Kansantasavallan Hallitus täysin hyväksyy Teidän ehdotuksenne, ja hyväksyy myöskin, että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastaus katsotaan molempien hallitusten väliseksi sopimukseksi.

Vastaanottakaa jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.