33/1955

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pitentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 1955 hyväksynyt Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pitentämistä koskevan Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1955 allekirjoitetun pöytäkirjan ja tasavallan presidentti sen ratifioinut 7 päivänä lokakuuta 1955 sekä sopimuspuolet vaihtaneet ratifioimiskirjat Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1955, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu pöytäkirja on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 1955.

Alkuperäinen sopimus: 17/1948

PÖYTÄKIRJA Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta huhtikuun 6 päivänä 1948 tehdyn sopimuksen voimassaoloajan pitentämisestä

Suomen Tasavallan Presidentti ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö,

ilmaisten horjumattoman pyrkimyksensä yhteistoimintaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön tarkoitusperien ja periaatteiden mukaisesti,

haluten edistää Suomen ja Neuvostoliiton välille muodostuneiden ystävällisten ja hyvien naapurussuhteiden edelleen kehittämistä ja lujittamista,

todeten, että Moskovassa 6 päivänä huhtikuuta 1948 Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehty sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta vastaa kummankin maan elinetuja ja edistää yllämainittujen tehtävien tuloksellista ratkaisemista,

ovat päättäneet allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ja ovat määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti pääministeri Urho Kekkosen ja puolustusministeri Emil Skogin sekä

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston Puhemiehistö SNT-Liiton Ministerineuvoston puheenjohtajan N.A.Bulganinin,

jotka, vaihdettuaan oikein ja asianmukaisesti laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Moskovassa 6 päivänä huhtikuuta 1948 allekirjoitetun ystävyys-, yhteistoiminta- ja keskinäisen avunantosopimuksen voimassaoloaikaa koskevista 8 artiklan määräyksistä poiketen mainittu sopimus pysyy voimassa 20 vuoden ajan tämän pöytäkirjan voimaantulosta lukien.

Ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen mainitun määräajan päättymistä irtisano sopimusta, pysyy se voimassa seuraavien viiden vuoden ajan, ja näin tapahtuu joka kerran, ellei jompikumpi korkeista sopimuspuolista yhtä vuotta ennen voimassa olevan viisivuotiskauden päättymistä kirjallisesti ilmoita aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

2 artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava ja tulee voimaan ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien. Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa.

Edellä esitetyn vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja sen sineteillään vahvistaneet.

Tehtiin Moskovassa 19 päivänä syyskuuta 1955 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan Presidentin valtuuttamina

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Korkeimman Neuvoston valtuuttamana

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.