17/1954

Asetus Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalaisten vapauttamisesta velvollisuudesta omata passi sekä oleskelulupa muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään, että Kööpenhaminassa 22 päivänä toukokuuta 1954 tehty pöytäkirja Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalaisten vapauttamisesta velvollisuudesta omata passi sekä oleskelulupa muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1954.

PÖYTÄKIRJA Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten vapauttamisesta velvollisuudesta omata passi sekä oleskelulupa muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan.

(Pöytäkirjan virallinen norjankielinen teksti on julkaistu Suomen asetuskokoelman sopimussarjan ruotsinkielisen painoksen vastaavassa numerossa.)

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat kukin erikseen päättäneet 1 päivästä heinäkuuta 1954 lähtien vapauttaa Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaiset velvollisuudesta omata passi tai muu matkahenkilöllisyystodistus heidän matkustaessaan jostakin näistä maista toiseen samoin kuin velvollisuudesta omata oleskelulupa oleskellessaan muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa.

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 14 päivänä heinäkuuta 1952 tehty sopimus luvattomasti maahan tulleiden ulkomaalaisten vastavuoroisesta takaisinottamisesta jää edelleen voimaan.

Tässä yhteydessä ovat allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, sopineet seuraavasta:

Henkilöistä, jotka oleskelevat muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa, ja joiden otaksutaan olevan muun pohjoismaan kansalaisia, voidaan suoraan poliisiviranomaisten kesken vaihtaa tietoja, jotka ovat tarpeellisia asianomaisen kansalaisuuden ja henkilöllisyyden toteamiseksi.

Mikäli jokin kysymyksessä olevien valtioiden hallituksista katsoisi välttämättömäksi saattaa jälleen voimaan yhden tai useamman sopimusvaltion kansalaisia koskevan velvollisuuden omata passi ja oleskelulupa, asianomaisten valtioiden hallitukset selittävät täten, että näin ei tule tapahtumaan ilman että asiasta, mikäli mahdollista, on tehty ilmoitus muiden kysymyksessä olevien valtioiden hallituksille ja että on tutkittu mahdollisuudet ehkä syntyvien riitakysymysten sovittelemiseen sekä että kohtuullinen irtisanomisaika otetaan huomioon. Kukin kysymyksessä olevien valtioiden hallituksista voi kuitenkin sodan puhjetessa tai sodanvaaran uhatessa tahi siihen verrattavien erityisten kansainvälisten tai maan sisäisten olosuhteiden niin vaatiessa määrätä edellämainitut yhden tai useamman muun sopimusvaltion kansalaisia sitovat velvollisuudet heti jälleen voimaansaatettaviksi, missä tapauksessa muiden sopimusvaltioiden hallituksille on heti annettava päätöksestä tieto.

Tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana ei 14 päivänä heinäkuuta 1952 tehty pöytäkirja passivapaudesta ole voimassa.

Tämä pöytäkirja ei koske Färsaaria eikä Grönlantia. Se ei myöskään estä antamasta erityisiä määräyksiä sellaisten alueiden suhteen, joilla erityiset turvallisuus- tai puolustusnäkökohdat sitä vaativat.

Islannin hallitus voi noottien vaihdolla vastavuoroisuutta noudattaen liittyä tässä pöytäkirjassa mainittuihin Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisille myönnettyihin helpotuksiin.

Tämän vakuudeksi olemme siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ja varustaneet sen sineteillämme.

Tehty Kööpenhaminassa 22 päivänä toukokuuta 1954 yhtenä suomen-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, josta Tanskan ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksitodistetut jäljennökset muiden sopimusvaltioiden hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.