11/1952

Asetus Suomen ja Etelä-Afrikan Liittovaltion välillä tehdyn, kaksinkertaisen verotuksen välttämistä laiva- ja ilmaliikenteestä saadusta tulosta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitukset ovat 3 päivänä maaliskuuta 1952 Kapkaupungissa tapahtuneella noottienvaihdolla tehneet molempien maiden välisen sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä laiva- ja ilmaliikenteestä saadusta tulosta, säädetään täten ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa 22 päivästä elokuuta 1952 lukien.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen säännösten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1952.

Suomen ja Etelä-Afrikan Liittovaltion välillä tehty, kaksinkertaisen verotuksen välttämistä laiva- ja ilmaliikenteestä saadusta tulosta koskeva sopimus

Suomen Pretoriassa oleva asiainhoitaja Etelä-Afrikan Liittovaltion valtiovarainministerille.

Kapkaupungissa 3 päivänä maaliskuuta 1952.

Herra Ministeri,

Koska Suomen hallitus ja Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus haluavat solmia sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi laiva- ja ilmaliikenteestä saadusta tulosta, minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen hallitus on valmis tekemään sopimuksen Etelä-Afrikan Liittovaltion hallituksen kanssa seuraavilla ehdoilla:

I artikla.

Tässä sopimuksessa sanonta

"meri- ja ilmakuljetusta käsittävä liiketoiminta" tarkoittaa meri- tai ilmateitse tapahtuvaa henkilöiden, karjan, tavaran tai postin kuljetusta käsittävää toimintaa, jota harjoittaa laivojen tai lentokoneiden rahtaaja;

"Suomalaiset yritykset" tarkoittavat Suomen hallitusta, Suomessa vakituisesti asuvia fyysillisiä henkilöitä, jotka eivät vakituisesti asu Etelä-Afrikan Liittovaltiossa ja yhtymiä tai yhtiöitä, jotka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja joita johdetaan ja valvotaan Suomesta käsin;

"Liittovaltion yritykset" tarkoittavat Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitusta, Etelä-Afrikan Liittovaltiossa vakituisesti asuvia fyysillisiä henkilöitä, jotka eivät vakituisesti asu Suomessa ja yhtymiä tai yhtiöitä, jotka on perustettu Etelä-Afrikan Liittovaltion lakien mukaisesti ja joita johdetaan ja valvotaan Etelä-Afrikan Liittovaltiosta käsin.

II artikla.

(1) Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus tulee vapauttamaan kaiken tulon, joka saadaan suomalaisten yritysten harjoittamasta, Etelä-Afrikan Liittovaltion ja muiden maiden välistä meri- ja ilmakuljetusta käsittävästä liiketoiminnasta, tuloverosta ja kaikista muista tuloa koskevista veroista, jotka ovat maksuunpantavissa Etelä-Afrikan Liittovaltiossa.

(2) Suomen hallitus tulee vapauttamaan kaiken tulon, joka saadaan Liittovaltion yritysten harjoittamasta, Suomen ja muiden maiden välistä meri- ja ilmakuljetusta käsittävästä liiketoiminnasta, tuloverosta ja kaikista muista veroista, jotka ovat maksuunpantavissa Suomessa.

III artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Etelä-Afrikan Liittovaltiossa ja Suomessa on suoritettu viimeinen niistä toimista, jotka ovat tarpeen, jotta sopimus saisi lainvoiman sekä Etelä-Afrikan Liittovaltiossa että Suomessa, ja on sitä senjälkeen sovellettava kaikkiin tuloihin, jotka on saatu heinäkuun 1 päivänä 1948 tai sen jälkeen.

IV artikla.

Tämän sopimuksen voimassaolo jatkuu määräämättömän ajan, mutta jompikumpi hallitus voi irtisanoa sen antamalla kirjallisen ilmoituksen toiselle hallitukselle, edellyttäen, että sellainen irtisanomisilmoitus vaikuttaa ainoastaan tuloihin, jotka on saatu vähintäin 6 kuukautta jälkeen mainitun ilmoituksen päiväämisen.

Mikäli Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus voi hyväksyä edellä olevan ehdotuksen, ehdotan, että tämä nootin ja myönteisen vastauksenne siihen katsotaan perustavan sopimuksen molempien hallitusten välillä tässä asiassa.

Vastaanottakaa j.n.e.

Etelä-Afrikan Liittovaltion valtiovarainministeri Suomen Pretoriassa olevalle asiainhoitajalle.

Kapkaupungissa 3 päivänä maaliskuuta 1952.

Herra Asiainhoitaja,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tälle päivälle päivätty noottinne, jonka sisältö on seuraava:

Koska Suomen hallitus ja Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus haluavat solmia sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi laiva- ja ilmaliikenteestä saadusta tulosta, minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen hallitus on valmis tekemään sopimuksen Etelä-Afrikan Liittovaltion hallituksen kanssa seuraavilla ehdoilla:

I artikla.

Tässä sopimuksessa sanonta

"meri- ja ilmakuljetusta käsittävä liiketoiminta" tarkoittaa meri- tai ilmateitse tapahtuvaa henkilöiden, karjan, tavaran tai postin kuljetusta käsittävää toimintaa, jota harjoittaa laivojen tai lentokoneiden rahtaaja;

"Suomalaiset yritykset" tarkoittavat Suomen hallitusta, Suomessa vakituisesti asuvia fyysillisiä henkilöitä, jotka eivät vakituisesti asu Etelä-Afrikan Liittovaltiossa ja yhtymiä tai yhtiöitä, jotka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja joita johdetaan ja valvotaan Suomesta käsin;

"Liittovaltion yritykset" tarkoittavat Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitusta, Etelä-Afrikan Liittovaltiossa vakituisesti asuvia fyysillisiä henkilöitä, jotka eivät vakituisesti asu Suomessa ja yhtymiä tai yhtiöitä, jotka on perustettu Etelä-Afrikan Liittovaltion lakien mukaisesti ja joita johdetaan ja valvotaan Etelä-Afrikan Liittovaltiosta käsin.

II artikla.

(1) Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus tulee vapauttamaan kaiken tulon, joka saadaan suomalaisten yritysten harjoittamasta, Etelä-Afrikan Liittovaltion ja muiden maiden välistä meri- ja ilmakuljetusta käsittävästä liiketoiminnasta, tuloverosta ja kaikista muista tuloa koskevista veroista, jotka ovat maksuunpantavissa Etelä-Afrikan Liittovaltiossa.

(2) Suomen hallitus tulee vapauttamaan kaiken tulon, joka saadaan Liittovaltion yritysten harjoittamasta, Suomen ja muiden maiden välistä meri- ja ilmakuljetusta käsittävästä liiketoiminnasta, tuloverosta ja kaikista muista veroista, jotka ovat maksuunpantavissa Suomessa.

III artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Etelä-Afrikan Liittovaltiossa ja Suomessa on suoritettu viimeinen niistä toimista, jotka ovat tarpeen, jotta sopimus saisi lainvoiman sekä Etelä-Afrikan Liittovaltiossa että Suomessa, ja on sitä senjälkeen sovellettava kaikkiin tuloihin, jotka on saatu heinäkuun 1 päivänä 1948 tai sen jälkeen.

IV artikla.

Tämän sopimuksen voimassaolo jatkuu määräämättömän ajan, mutta jompikumpi hallitus voi irtisanoa sen antamalla kirjallisen ilmoituksen toiselle hallitukselle, edellyttäen, että sellainen irtisanomisilmoitus vaikuttaa ainoastaan tuloihin, jotka on saatu vähintäin 6 kuukautta jälkeen mainitun ilmoituksen päiväämisen.

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että Etelä-Afrikan Liittovaltion hallitus suostuu edellä oleviin määräyksiin ja että noottinne sekä tämän vastauksen on katsottava perustavan hallitustemme välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa j.n.e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.