8/1951

SOPIMUS Suomen hallituksen ja Norjan hallituksen kesken Garsjöen-, Kjerringvatn- ja Förstevannene-nimisistä järvistä tapahtuvan vedenjuoksun johtamisesta Näätämöjoen vesistöstä Gandvikin vesistöön

Kun Norjan Finmarkin lääniin rakennettavan Gandvikin sähkölaitoksen toiminnalle katsotaan toivottavaksi, että vedenjuoksu Garsjöen-, Kjerringvatn- ja mahdollisesti Förstevannene-järvistä, jotka kuuluvat Etelä-Varangerin kuntaan ja joiden sadealueet ovat vast. n. 41 km2, n. 23 km2 ja n. 51 km2, ohjattaisiin Näätämöjoen sivujoesta, Kallojoesta, Gandvikin vesistöön, ja

kun tämän kaltaisen vedensiirron ei voida otaksua aiheuttavan mitään mainittavampia häiriöitä Näätämöjoen vesisuhteisiin, eikä sen takia myöskään aiheuttavan haittoja, joilla olisi mainittavampaa merkitystä Näätämöjoen vesistön käyttämiselle liikenteeseen tai uittoon tahi kalankululle vahingoksi kalakannalle Suomessa Inarin kunnassa,

ovat Suomen ja Norjan hallitukset sopineet seuraavasta:

1 artikla

Suomen hallitus ei vastusta sitä, että Garsjöen-, Kjerringvatn- ja Förstevannene-nimisten järvien luonnolliset lasku-uomat suljetaan joko padoilla tai muulla tavalla ja että vedenjuoksu näistä järvistä tunneleita myöten ohjataan Fuglevatn-nimiseen järveen tai johonkin sen lisäveteen.

2 artikla

Niiden mahdollisten haittojen korjaamiseksi, joita 1 artiklassa mainitun vedensiirron voidaan ajatella aiheuttavan Näätämöjoen vesistön varrella asuville, ryhtyvät hallitukset seuraaviin toimenpiteisiin:

a) Norjan hallitus huolehtii siitä, että Näätämöjoen Kolttakoskessa helpotetaan lohen nousua kosken ohi siten, että kalalla on mahdollisuus nousta joen yläosiin.

Suunnitelmat näistä töistä on lausuntoa varten esitettävä kalastusasiantuntijoille, jotka Suomen hallitus määrää.

Työ suoritetaan ja sen kustantaa Norjan hallitus mahdollisimman pian tämän sopimuksen tultua voimaan.

b) Suomen hallitus huolehtii siitä, että Näätämöjoessa n. 4 km matkalla, eli sillä jokiosalla, mikä rajoittuu toisaalta Kallojoen laskukohtaan Näätämöjoessa ja toisaalta Suomen sekä Norjan väliseen valtakuntien rajaan, poistetaan suurempia kiviä ja pienempiä kalliokohoutumia, jotka haittaavat uittoa.

c) Norjan hallitus hyvittää Suomen hallitusta tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvasta vesivoiman menetyksestä ja b)-kohdassa mainituista perkaustöistä johtuvista kustannuksista korvaussummalla, joka on vahvistettu yhteensä 15,000 Norjan kruunuksi.

d) Suomen ja Norjan hallitusten tulee mahdollisimman pian pyrkiä yhteisymmärrykseen yhtenäisten rauhoitus- tms. määräysten aikaansaamiseksi kalakannan suojelemiseksi ja kehittämiseksi Näätämöjoen vesistössä.

3 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivästä lukien.

Tämän vakuudeksi me, hallitustemme siihen asianmukaisesti valtuuttamina, olemme allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillämme.

Tehty Oslossa 25 päivänä huhtikuuta 1951 kahtena suomen- ja norjankielisenä kappaleena, ja molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.