Valtiosopimukset: 1950

Valtiosopimukset numeroittain

41-5 2-1

41/1950
Asetus
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksista tehty sopimus
40/1950
Laki
Laki eräiden Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksista tehdyn sopimuksen säännösten hyväksymisestä.
39/1950
Asetus
Asetus Suomen ja Italian kesken tehdyn terveys- ja konsulitodistusten vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Italian kesken tehty terveys- ja konsulitodistusten vastavuoroista poistamista koskeva sopimus
34/1950
Asetus
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisestä, Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon alueen kohdalla kulkevasta valtakunnanrajasta tehdyn kuvauspöytäkirjan voimaansaattamisesta.
33/1950
Asetus
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimus Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi.
32/1950
Laki
Laki eräiden Suomen ja Ruotsin välisen, perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen sisältämien säännösten hyväksymisestä.
27/1950
Asetus
Asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Israelin kanssa tehty kauppasopimus
26/1950
Laki
Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä.
22/1950
Asetus
Asetus harjoittelijain vaihdosta Suomen ja Ranskan välillä.
Sopimus tms.
Sopimus harjoittelijain vaihdosta Suomen ja Ranskan välillä
21/1950
Asetus
Asetus Suomen ja Luxemburgin välillä maahantuloleimauksien poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Luxemburgin välillä maahantuloleimauksien poistamisesta tehty sopimus.
20/1950
Asetus
Asetus eräitten Suomen-Italian kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Italian välinen kauppa- ja merenkulkusopimus
17/1950
Asetus
Asetus Suomen-Ranskan kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Kolmas lisäsopimus Suomen-Ranskan kauppasopimukseen 13 päivältä heinäkuuta 1921.
16/1950
Laki
Laki eräiden Suomen-Ranskan kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä.
15/1950
Asetus
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Annecyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus.
Sopimus tms.
Annecyn pöytäkirja Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittymisestä.
14/1950
Laki
Laki eräiden tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Annecyn pöytäkirjan säännösten hyväksymisestä.
9/1950
Asetus
Asetus epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyä yleissopimusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12.9.1923 tehtyä yleissopimusta
8/1950
Asetus
Asetus Maailman ilmatieteellistä järjestöä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS MAAILMAN ILMATIETEELLISESTÄ JÄRJESTÖSTÄ
Sopimus tms.
ESPANJAA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA
7/1950
Asetus
Asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Islannin välinen maksusopimus.
6/1950
Asetus
Asetus Suomen ja Belgian välillä maahantuloleimauksien poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Belgian välillä maahantuloleimauksien poistamisesta tehty sopimus
5/1950
Asetus
Asetus Kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten Brysselissä 1890 tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Pöytäkirja allekirjoitettu Brysselissä joulukuun 16 päivänä 1949, joka koskee Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1890 allekirjoitetun, kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen ja tullitariffien julkaisemista varten perustetun kansainvälisen toimiston järjestämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosäännön ja allekirjoituspöytäkirjan muuttamista.
Valtiosopimukset numeroittain

41-5 2-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.