9/1948

Alkuperäinen sopimus: 29/1923

Alkuperäinen sopimus: 30/1923

Alkuperäinen sopimus: 40/1924

Alkuperäinen sopimus: 4/1925

Alkuperäinen sopimus: 12/1933

Alkuperäinen sopimus: 24/1933

Alkuperäinen sopimus: 3/1934

Alkuperäinen sopimus: 11/1935

Alkuperäinen sopimus: 24/1940

Asetus eräiden Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Kanadan kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Kanadan hallitukset ovat 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun Suomen rauhansopimuksen 12 artiklan mukaisesti Suomen hallitukselle ilmoittaneet, mitkä Suomen kanssa ennen sotaa tehdyt kahdenkeskiset sopimukset ne haluavat pitää voimassa tai saattaa uudelleen voimaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että seuraavat sopimukset, sanotussa artiklassa tehdyin varauksin, ovat voimassa:

1. Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken Ahvenanmaan saarista 11 päivänä lokakuuta 1940 tehty sopimus.

(Sopimussarja 24/40.)

2. Suomen ja Venäjän Sosialististen Federatiivisen Neuvostotasavallan kesken 22 päivänä lokakuuta 1922 tehty sopimus valtaväylän ylläpitämisestä sekä kalastuksen järjestämisestä Suomen ja Venäjän rajavesistöissä.

(Sopimussarja 9/23.)

3. Suomen ja Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan kesken 28 päivänä lokakuuta 1922 tehty sopimus puutavarain lauttauksesta vesistöissä, jotka juoksevat Suomesta Venäjälle ja päinvastoin.

(Sopimussarja 8/23.)

4. Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kesken 15 päivänä lokakuuta 1933 tehty sopimus Helsingissä lokakuun 28 päivänä 1922 tehdyn puutavarain lauttausta koskevan sopimuksen muuttamisesta.

(Sopimussarja 9-10/34.)

5. Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 14 päivänä joulukuuta 1923 tehty sopimus kuolleiden merimiesten jäämistöjen huolenpidosta.

(Sopimussarja 30/23.)

6. Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 14 päivänä joulukuuta 1923 tehty kauppa- ja merenkulkusopimus.

(Sopimussarja 29/23.)

7. Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 30 päivänä toukokuuta 1924 tehty rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskeva sopimus.

Sopimus on voimassa myös Kanadaan nähden.

(Sopimussarja 40/24.)

8. Suomen Tasavallan Hallituksen ja Hänen Brittiläisen Majesteettinsa Hallituksen kesken 21 päivänä kesäkuuta 1924 tehty sopimus suomalaisten ja brittiläisten alusten mittakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä sopimukseen liittyvä noottienvaihto.

Sopimus on myös voimassa Kanadaan nähden.

(Sopimussarja 17/24.)

9. Suomen postihallinnon sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin postihallinnon kesken Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1924 ja Lontoossa 12 päivänä joulukuuta 1924 tehty sopimus.

(Sopimussarja 4/25.)

10. Suomen ja Ison-Britannian kesken 18 päivänä marraskuuta 1925 tehty sopimus laivanvarustustoiminnasta johtuvien tulojen vastavuoroisesta vapauttamisesta eräissä tapauksissa tuloverosta.

(Sopimussarja 30/25.)

11. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 11 päivänä elokuuta 1933 tehty sopimus oikeudellisesta menettelystä siviili- ja kaupallisluontoisissa asioissa.

Sopimus on voimassa myös Kanadaan nähden. Sitä ei kuitenkaan sovelleta Quebec'in maakuntaan.

(Sopimussarja 3/34.)

12. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 13 päivänä lokakuuta 1933 tehty sopimus alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuonnin ehkäisemiseksi.

(Sopimussarja 24/33.)

13. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan postihallintojen kesken Lontoossa 17 päivänä lokakuuta 1933 ja Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1933 tehty postipakettien vaihtoa koskeva sopimus.

(Sopimussarja 28/33.)

14. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 21 päivänä helmikuuta 1935 tehty sopimus asiamiestoiminnasta johtuvien tulojen tai voittojen vastavuoroisesta vapauttamisesta eräissä tapauksissa tuloverosta.

(Sopimussarja 5/35.)

15. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 3 päivänä toukokuuta 1935 tehty sopimus eräänlaisten alusten lastiviivakirjojen tunnustamisesta.

(Sopimussarja 11/35.)

16. Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kesken 12 päivänä maaliskuuta 1936 suoritettu noottienvaihto alkoholipitoisten juomien laittoman Suomeen tuomisen ehkäisemiseksi 13 päivänä lokakuuta 1933 tehdyn sopimuksen 2 artiklan tulkinnasta.

(Noottienvaihto ei ole julkaistu.)

17. Suomen ja Kanadan kesken Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1933 ja Ottawassa 31 päivänä maaliskuuta 1933 tehty postiosoitusten vaihtoa koskeva sopimus.

(Sopimussarja 12/33.)

Ceylonin hallituksen ilmoituksen perusteella ovat kohdissa 5-12 mainitut sopimukset, joita sovellettiin Ceyloniin ennen sen itsenäiseksi tuloa, myös voimassa Ceyloniin nähden.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1948.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.