Valtiosopimukset: 1948

35/1948
Asetus
Asetus Uuden Seelannin sekä Etelä-Afrikan Liittovaltion kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaattamisesta.
34/1948
Sopimus tms.
Valtioneuvoston päätös Suomen sekä Ison-Britannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan soveltamisesta.
26/1948
Asetus
Asetus Maailman terveysjärjestön perussäännön sekä siihen liittyvän sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN PERUSSÄÄNTÖ
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISESSÄ TERVEYSKONFERENSSISSA EDUSTETTUINA OLLEIDEN HALLITUSTEN VÄLINEN SOPIMUS
24/1948
Asetus
Asetus Suomessa olevien, Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käyttöä koskevaan sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomessa olevien, Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käyttöä koskeva sopimus
17/1948
Asetus
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Moskovassa 6 päivänä huhtikuuta 1948 allekirjoitetun sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä
13/1948
Asetus
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta.
12/1948
Laki
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa tehdyn kauppasopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä.
9/1948
Asetus
Asetus eräiden Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton, Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Kanadan kanssa tehtyjen sopimusten uudelleen voimaansaattamisesta.
8/1948
Asetus
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön perussäännön voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yhdistyneiden Kansankuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön perussääntö.
5/1948
Asetus
Asetus huumausainesopimusten muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 1946 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan 23.1.1912 Haagissa, 11.2.1925 ja 19.2.1925 sekä 13.7.1931 Genèvessä, 27.11.1931 Bangkokissa ja 26.6.1936 Genèvessä tehtyjä huumausainesopimuksia.
3/1948
Asetus
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa ja Kansainvälistä Jälleenrakennuspankkia koskevien sopimusten voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISEN VALUUTTARAHASTON SOPIMUSARTIKLAT
Sopimus tms.
KANSAINVÄLISEN JÄLLEENRAKENNUSPANKIN SOPIMUSARTIKLAT
2/1948
Laki
Laki Kansainvälistä Valuuttarahastoa ja Kansainvälistä Jälleenrakennuspankkia koskevien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä.
1/1948
Asetus
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa rautateitse tapahtuvasta yhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen ja Neuvostoliiton Rautatieyhdysliikenteestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.