25/1939

Asetus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välisen, eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden sotilaallisista velvollisuuksista vapauttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1939 allekirjoitettu Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välinen sopimus, joka koskee eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamista sotilaallisista velvollisuuksista, on ratifioitu ja ratifioimiskirjat 3 päivänä lokakuuta 1939 vaihdettu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on oleva voimassa kuten siitä on sovittu.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1939.

Sopimus Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä eräiden kummankin sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista.

Suomen Tasavalta ja Amerikan Yhdysvallat, haluten järjestää kysymyksen kummankin Korkean Sopimuspuolen kansalaisuuden omaavien henkilöiden vapauttamisesta sotilaallisista velvollisuuksista, ovat päättäneet tässä tarkoituksessa solmia sopimuksen ja ovat valtuutetuikseen määränneet:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Herra Juho Eljas ERKON, Suomen Tasavallan ulkoasiainministerin,

ja

Amerikan Yhdysvaltain Presidentti:

Herra H. F. Arthur SCHOENFELDin, Amerikan Yhdysvaltain Suomen Tasavallassa olevan erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin,

jotka, esitettyään toisilleen asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

I ARTIKLA

Henkilö, jolla on kummankin Korkean Sopimuspuolen kansalaisuus ja joka tavallisesti asuu toisen sopimuspuolen alueella sekä jolla todella on lähin yhteys siihen, on vapautettava kaikista sotilaallisista velvollisuuksista toisen sopimuspuolen alueella.

II ARTIKLA

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä. Se tulee kaikkine määräyksineen voimaan ratifioimiskirjojen vaihdon päivänä ja on oleva voimassa kymmenen vuoden ajan sanotusta päivästä.

Ellei kumpikaan Korkea Sopimuspuoli kuutta kuukautta ennen kymmenen vuoden päättymistä siitä päivästä lukien, jolloin tämä sopimus on tullut voimaan, ilmoita toiselle tahtovansa luopua sopimuksesta sanotun kymmenvuotisen ajanjakson päättyessä, sopimus jää voimaan sanotun ajan jälkeen kunnes kuusi kuukautta on kulunut siitä päivästä, jolloin jompikumpi Korkea Sopimuspuoli on ilmoittanut toiselle tahtovansa luopua sopimuksesta.

Tämän vakuudeksi asianomaiset täysivaltaiset edustajat ovat tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sineteillään varustaneet.

Tehty kahtena kappaleena, suomeksi ja englanniksi, jotka molemmat tekstit ovat todistusvoimaisia, Helsingissä kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä tammikuuta tuhat yhdeksänsataa kolmekymmentä yhdeksän.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.