36/1937

PÖYTÄKIRJA.

Allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat kokouksessaan tänä päivänä esittäneet seuraavat toivomukset katsoen olevan syytä erikoisesti suositella niitä hallituksilleen:

I toivomus.

Konferenssilla on ollut aihetta todeta, että on vaikeata selvästi erottaa näyttelyt ja messut toisistaan. Se katsoo, että tämän sopimuksen soveltaminen ei tule johtamaan täysin tyydyttäviin tuloksiin, ennen kuin kaikki mallien ja tavaranäytteiden esittelynäytökset, olkootpa ne minkälaisia tahansa, on säännöstelty.

Konferenssi esittää toivomuksen, että kysymys messujen ja muiden tämän sopimuksen ulkopuolelle jäävien näytösten säännöstelystä otettaisiin käsiteltäväksi kahdeksantoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta pidettävässä konferenssissa, joka laatisi sopimuksen näiden näytösten säännöstelystä.

Konferenssi esittää toivomuksen, että niiden maiden edustajista muodostettu komissio, joiden edustajat tässä konferenssissa ovat toimineet komissioiden tai alakomissioiden puheenjohtajina, nimittäin Ranskan, Saksan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Belgian, Brasilian, Espanjan, Japanin, Alankomaiden, Ruotsin ja Sveitsin, samoin kuin kansainvälisen kauppakamarin edustajat Ranskan hallituksen toimesta kutsuttaisiin koolle valmistamaan suunnitellulle konferenssille esitettävää sopimusehdotusta.

Valittuaan puheenjohtajansa tulee tämän komission neuvotella eri maiden suurien taloudellisten yhtymien ja messujärjestöjen kanssa ja laatia raportti tulevan konferenssin hyväksyttäväksi esitettävän sopimusehdotuksen perusteluiksi.

Näyttelyjen ja messujen kesken vallitsevan yhteyden vuoksi tämän komission toimivaltaan kuuluu tutkia näyttelyjä koskevan sopimuksen soveltamismahdollisuuksia ja kansainvälisen toimiston hallintoneuvostolle esitettäväksi valmistaa ehdotus tämän toimiston säännöiksi.

II toivomus.

Konferenssi esittää toivomuksen, että näytteilleasettajalta ei vaadittaisi mitään veromaksuja hänen näyttelykojussaan harjoittamastaan kauppatoiminnasta, kuitenkin ehdolla, että asianomainen näytteilleasettaja ei myy tavaroita ostajalle heti luovutettaviksi, vaan rajoittuu vain vastaanottamaan tilauksia.

III toivomus.

Konferenssi esittää toivomuksen, että näyttelyyn mahdollisesti tulevien esineiden tulleja ei korotettaisi kuuden kuukauden aikana ennen näyttelyn avaamista eikä sen kestäessä sekä että mitään kysymyksessä olevien maksujen korotusta ei sovellettaisi tavaroihin, jotka tuodaan maahan vuoden aikana näyttelyn sulkemisen jälkeen näyttelyssä tehtyjen ja näyttelyn komissariaatissa asianmukaisesti rekisteröityjen tilausten johdosta.

IV toivomus.

Konferenssi esittää toivomuksen, että näyttelyyn ei hyväksyttäisi esineitä eikä tuotteita, joiden alkuperämerkinnässä on väärä jonkin maan, paikan tai kaupungin nimi, ja että asianomaisen maan edustajalla olisi oikeus pyytää sellaisten tavaroiden poistamista.

Vakuudeksi ovat täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928.

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA.

Allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat kokoontuneet tänä päivänä allekirjoittamaan kansainvälisiä näyttelyjä koskevaa sopimusta.

Belgian valtuuskunta katsoo, että tätä sopimusta ei sovelleta näyttelyihin, joihin ulkomaita on jo diplomaattista tietä Brysselissä vuonna 1935 toimeenpantavaan kansainväliseen näyttelyyn.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Kanadan, Austraalian, Uuden Seelannin ja Irlannin Vapaavaltion hallitusten valtuuskunnat selittävät katsovansa, että kansainvälisiä näyttelyjä säännöstelevä sopimus ei koske sellaisia näyttelyjä, jotka Brittein valtakunnan (kansainyhteisön) jäsen järjestää ja joihin vain muut tämän kansainyhteisön jäsenet ottavat osaa.

Allekirjoittaessaan kansainvälisiä näyttelyjä koskevan sopimuksen haluaa Italian valtuuskunta korostaa sitä, että se on allekirjoittanut ad referendum ja ottamalla huomioon hallituksensa mahdolliset ilmoitukset, erikoisesti mitä tulee yli kolme viikkoa kestävien, kansainvälisten kongressien yhteyteen järjestettyjen tieteellisten näyttelyjen sisällyttämiseen sopimuksen säännöksiin.

Allekirjoittaessaan kansainvälisiä näyttelyjä koskevaan sopimukseen liitetyn pöytäkirjan Italian valtuuskunta selittää, että se ei saata yhtyä mainitussa pöytäkirjassa olevaan neljänteen toivomukseen, koska Italia ei ole liittynyt Madridissa 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehtyyn ja Washingtonissa 2 päivänä kesäkuuta 1911 uusittuun väärien alkuperämerkintöjen vastustamista koskevaan sopimuksen.

Japanin valtuuskunta esittää toivomuksen, että erikoisnäyttelyn järjestävä maa lähettäisi diplomaattisen kutsunsa Japanille, tämän maantieteelliseen asemaan katsoen, vähintään puolitoista vuotta aikaisemmin.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton valtuuskunta selittää, että sovellettaessa sopimuksen 4 artiklassa olevaa sääntöä, jonka mukaan samassa maassa voidaan samanlaatuisia erikoisnäyttelyitä järjestää vain viiden vuoden väliajoin, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus varaa mahdollisuuden pitää eri maina kutakin niistä kuudesta tasavallasta, jotka ovat liiton jäseniä, nimittäin Venäjä, Ukraina, Taka-Kaukasian liitto, Valko-Venäjä, Turkmenistan ja Usbekistan.

Vakuudeksi ovat täysivaltaiset edustajat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928.

(Allekirjoitukset.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.