22/1937

Asetus Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen Tasavallan välisen ystävyyssopimuksen voimaan saattamisesta.

Sitten kuin Washingtonissa 2 päivänä lokakuuta 1936 on allekirjoitettu ystävyyssopimus Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen Tasavallan välillä ja sopimus ratifioitu sekä ratifioimisasiakirjat 12 päivänä toukokuuta 1937 vaihdettu Washingtonissa, säädetään täten ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on oleva voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1937.

Ystävyyssopimus Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen välillä.

Suomen Tasavallan Presidentti ja Meksikon Yhdysvaltojen Presidentti, haluten vahvistaa molempien maiden välisiä ystävyyssuhteita, ovat päättäneet tehdä ystävyyssopimuksen ja siinä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Hänen Ylhäisyytensä Suomen erikoislähettilään ja täysivaltaisen ministerin Amerikan Yhdysvalloissa, Herra Eero Järnefeltin,

Meksikon Yhdysvaltojen Presidentti:

Hänen Ylhäisyytensä Meksikon täysivaltaisen erikoissuurlähettilään Amerikan Yhdysvalloissa, Herra Tohtori Francisco Castillo Nájeran,

jotka, esitettyään toisilleen päteviksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla.

Rikkomattoman rauhan sekä vilpittömän ja pysyvän ystävyyden tulee vallita Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen Tasavallan samoin kuin myös molempien maiden kansalaisten välillä.

2 artikla.

Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että niiden väliset diplomaattiset suhteet järjestetään kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja käytännön mukaisesti. Niillä on puolin ja toisin oikeus lähettää asianmukaisesti akkreditoituja diplomaattisia edustajia, jotka vastavuoroisuuden ehdoin saavat asemamaassaan nauttia kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja käytännön mukaisia oikeuksia ja vapauksia.

3 artikla.

Sopimusvaltiot myöntävät toisilleen oikeuden nimittää konsuliedustajia kaikkiin toisen valtion satamiin, kaupunkeihin ja muihin paikkakuntiin, joihin minkä kolmannen maan tahansa on sallittu nimittää konsuliedustajia.

Saatuaan asemamaansa hallituksen tunnustuksen kummankin sopimusvaltion konsuliedustajat nauttivat toisen sopimusvaltion alueella kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja käytännön mukaista kohtelua, joka kaikissa tapauksissa ja vastavuoroisuuden ehdoin on oleva yhtä suosiollinen kuin eniten suositun maan konsuliedustajille myönnetty kohtelu.

4 artikla.

Sopimusvaliot ovat yhtä mieltä siitä, että molempien maiden välillä on, niin pian kuin mahdollista, tehtävä kauppasopimus.

5 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava kummankin sopimusvaltion perustuslakien mukaisesti ja ratifioimiskirjat vaihdettava Washingtonissa, D. C., mahdollisimman pian. Sopimus tulee voimaan heti, kun ratifioimiskirjain vaihto on tapahtunut.

Vakuudeksi asianomaiset valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, jota on laadittu kaksi kappaletta, ja varustaneet sen sinetillään.

Tehty Washingtonissa 2 päivänä lokakuuta 1936.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.