18/1937

Asetus sukellusveneiden toimintaa sodan aikana koskevien kansainvälisten säännösten voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Suomen puolesta on 22 päivänä tammikuuta 1937 hyväksytty ne säännökset sukellusveneiden toiminnasta sodanaikana kauppa-aluksia vastaan, jotka sisältyvät Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 1930 tehdyn merivarustusten rajoittamista ja supistamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen IV osastoon, ja hyväksymisestä on 18 päivänä helmikuuta 1937 ilmoitus toimitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistetyn kuningaskunnan hallitukselle, säädetään ulkoasiainministerin esitellystä, että mainitut säännökset ovat Suomessa voimassa, niin kuin niistä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1937.

Sukellusveneiden toimintaa sodan aikana koskevien kansainvälisten säännösten voimaansaattaminen. NOOTTIENVAIHTO.

1. Suomen Lontoon-lähettiläs Ison-Britannian ulkoasiainministerille.

Helmikuun 18 päivänä 1937.

Teidän Ylhäisyytenne,

Saamieni ohjeiden mukaisesti saatan kunnioittavimmin Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että Tasavallan hallitus on päättänyt hyväksyä lopullisesti ja aikarajoituksitta sukellusveneiden toimintaa sodan aikana kauppa-aluksia vastaan koskevat säännöt, jotka sisältyvät Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 1930 tehdyn merivarustusten rajoittamista ja supistamista koskevan sopimuksen IV osastoon ja kuuluvat seuraavasti:

"1. Toiminnassaan kauppa-aluksia vastaan, sukellusveneiden tulee noudattaa niitä kansainvälisen oikeuden säännöksiä, jotka koskevat pintasota-aluksia.

2. Erikoisesti on huomattava, että sota-alus, olkoonpa pinta-alus tai sukellusvene, ei saa - paitsi milloin jatkuvasti kieltäydytään pysähtymästä, asianmukaisesti sitä vaadittaessa, tai milloin aktiivisesti vastustetaan käyntiä tai tarkastusta - upottaa tai tehdä purjehduskyvyttömäksi kauppa-alusta, saattamatta ensin matkustajia, miehistöä ja laivapapereita turvaan. Tässä merkityksessä pelastusveneitä ei pidetä turvallisena paikkana, ellei maan läheisyys tai lähettyvillä oleva muu alus, johon matkustajat ja miehistö voidaan ottaa, vallitsevissa meri- ja sääsuhteissa takaa heille täyttä turvallisuutta".

Olisin kiitollinen jos Teidän Ylhäisyytenne hyväntahtoisesti lähettäisi minulle virallisen vastaanottotunnustuksen tästä hallitukseni edellämainittujen sääntöjen hyväksymisestä sellaisina kuin ne tässä on mainittu.

Esitän kunnioittavasti jne.

2. Ison-Britannian ulkoasiainministeriö Suomen Lontoon-lähettiläälle.

26 päivänä helmikuuta 1937.

Herra Ministeri,

Tunnustan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän 18 päivälle helmikuuta päivätyn noottinne n:o 470, jossa hyväntahtoisesti ilmoititte minulle, että Suomen hallitus yhtyy niihin sukellusveneiden käyttöä sodan aikana kauppa-aluksia vastaan koskeviin sääntöihin, jotka sisältyvät Lontoossa 6 päivänä viime marraskuuta allekirjoitettuun pöytäkirjaan.

2. Yhdistyneen Kuningaskunnan Kuninkaallinen hallitus on suurta mielihyvää tuntien ottanut vastaan ilmoituksen Suomen hallituksen liittymisestä kysymyksessä oleviin sääntöihin.

Esitän kunnioittavimmin jne.

3. Ison-Britannian ulkoasiainministeriön nootissa mainittu pöytäkirja 6 päivältä marraskuuta 1936.

Pöytäkirja.

Ottaen huomioon, etteivät kaikki Lontoossa 22 päivänä huhtikuuta 1930 tehdyn merivarustusten rajoittamista ja supistamista tarkoittavan sopimuksen allekirjoittajamaat ole sitä ratifioineet,

että mainittu sopimus lakkaa olemasta voimassa 31 päivästä joulukuuta 1936, paitsi sen IV osastoa, johon sisältyy kansainvälisen oikeuden vakaannuttamina sääntöinä eräitä määräyksiä sukellusveneiden toiminnasta kauppalaivoja kohtaan ja joka osasto jää voimaan määräämättömäksi ajaksi,

että mainitun IV osaston 22 artiklan viimeisessä kappaleessa on lausuttu, että Korkeat Sopimuspuolet pyytävät kaikkia muita valtoja ilmoittamaan hyväksyvänsä nämä säännöt,

että Ranskan tasavallan ja Italian kuningaskunnan hallitukset ovat vahvistaneet hyväksyneensä mainitut, sanotun sopimuksen allekirjoittamisesta johtuvat säännöt, ja

että kaikki kyseessäolevan sopimuksen allekirjoittajamaat toivovat, että mahdollisimman lukuisat vallat hyväksyvät IV osastoon sisältyvät säännöt vakiintuneina kansainvälisen oikeuden määräyksinä,

allekirjoittaneet, asianomaisten hallitustensa edustajat, viitaten edellämainitun sopimuksen 22 artiklaan, pyytävät täten Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta viipymättä saattamaan mainitut, tähän liitetyt säännöt kaikkien sopimuksen ulkopuolella olevien hallitusten tietoon, pyytäen niitä hyväksymään ne lopullisesti ja määräämättömäksi ajaksi.

Säännökset.

"1. Toiminnassaan kauppa-aluksia vastaan, sukellusveneiden tulee noudattaa niitä kansainvälisen oikeuden säännöksiä, jotka koskevat pintasota-aluksia.

2. Erikoisesti on huomattava, että sota-alus, olkoonpa pinta-alus tai sukellusvene, ei saa - paitsi milloin jatkuvasti kieltäydytään pysähtymästä, asianmukaisesti sitä vaadittaessa, tai milloin aktiivisesti vastustetaan käyntiä tai tarkastusta - upottaa tai tehdä purjehduskyvyttömäksi kauppa-alusta saattamatta ensin matkustajia, miehistöä ja laivapapereita turvaan. Tässä merkityksessä pelastusveneitä ei pidetä turvallisena paikkana, ellei maan läheisyys tai lähettyvillä oleva alus, johon matkustajat ja miehistö voidaan ottaa, vallitsevissa meri- ja sääsuhteissa takaa heille täyttä turvallisuutta."

Tehty Lontoossa 6 päivänä marraskuuta tuhat yhdeksänsataa kolmekymmentäkuusi.

(Allekirjoitukset.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.