Valtiosopimukset: 1936

59/1936
Asetus
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä eräiden valtion alusten, joita käytetään alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi, vapauttamisesta luotsipakosta sekä eräistä maksuista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Ruotsin välillä eräiden valtion alusten, joita käytetään alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi, vapauttamisesta luotsipakosta sekä eräistä maksuista tehty sopimus
53/1936
Asetus
Asetus Suomen-Unkarin kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Lisäpöytäkirja Suomen ja Unkarin kesken 29 päivänä toukokuuta 1925 tehtyyn kauppa- ja merenkulkusopimukseen.
51/1936
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevasta noottien vaihdosta.
Sopimus tms.
Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehty sopimus
49/1936
Asetus
Asetus huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittavan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittava sopimus.
Sopimus tms.
Allekirjoituspöytäkirja.
Sopimus tms.
Pöytäkirja SopS 5/1948, jolla muutetaan 23.1.1912 Haagissa, 11.2.1925 ja 19.2.1925 sekä 13.7.1931 Genèvessä, 27.11.1931 Bangkokissa ja 26.6.1936 Genèvessä tehtyjä huumausainesopimuksia.
47/1936
Asetus
Asetus väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän ehdonvaltaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Yleissopimus väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi.
Sopimus tms.
Pöytäkirja.
Sopimus tms.
Pöytäkirja.
Sopimus tms.
Pöytäkirja.
Sopimus tms.
Ehdonvaltainen pöytäkirja.
39/1936
Asetus
Asetus merenkulkusignaaleja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Merenkulkusignaaleja koskeva sopimus.
17/1936
Asetus
Asetus valaanpyynnin säännöstelystä tehdyn kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Valaanpyynnin säännöstelystä tehty kansainvälinen sopimus.
16/1936
Laki
Laki valaanpyynnin säännöstelystä tehdyn kansainvälisen sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä.
10/1936
Asetus
Asetus Sveitsin kanssa kansalaisten, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhtymäin kohtelusta toisessa sopimusmaassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Suomen ja Sveitsin välinen sopimus kansalaisten, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhtymäin kohtelusta toisessa sopimusmaassa.
Sopimus tms.
Lisäpöytäkirja.
9/1936
Laki
Laki eräiden Suomen ja Sveitsin kesken kansalaisten, yhtiöiden, osuuskuntien ja yhtymäin kohtelusta toisessa sopimusmaassa tehdyn sopimuksen säännösten hyväksymisestä.
5/1936
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa oikeudellisesta menettelystä siviili- ja kaupallisluontoisissa asioissa tehdyn sopimuksen soveltamisalasta.
4/1936
Asetus
Asetus Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus tms.
Sopimus Suomen Tasavallan ja Saksan Valtakunnan välillä veroasioissa annettavasta, oikeussuojasta ja oikeusavusta.
Sopimus tms.
Loppupöytäkirja.
3/1936
Laki
Laki eräiden Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehtyyn sopimukseen sisältyvien säännösten hyväksymisestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.