3/1931

Suomen ja Ranskan välillä 24 päivänä huhtikuuta 1931 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty väliaikainen merenkulkusopimus.

Noottienvaihto. Ranskan Helsingin-lähettiläs Suomen ulkoasiainministerille.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1931.

Herra Ministeri,

Niiden neuvottelujen tuloksena, joita minulla on ollut kunnia käydä kanssanne Suomen ja Ranskan välisten merenkulkusuhteiden kehittämisestä, vahvistan täten, että on päästy yksimielisyyteen seuraavasta sopimuksesta:

Jommankumman korkean sopimuspuolen kauppa-alukset, jotka käyttävät sen lippua, niiden miehistöt, matkustajat ja lastit saavat toisen sopimuspuolen alueella, satamissa ja aluevesillä kaikin puolin saman kohtelun kuin oman tai suosituimman maan alukset, niiden miehistöt, matkustajat ja lastit. Sama on laita etenkin mitä tulee niihin sovellettaviin merenkulkuveroihin, -maksuihin tai -rasituksiin.

Edelläolevat määräykset eivät kuitenkaan koske rannikkoliikennettä, luotsausta ja hinausta, joihin edelleen sovelletaan yksinomaan kummankin valtion erikoislakeja; sama on laita, mitä tulee kotimaiselle kalastuselinkeinolle ja sen tuotteille myönnettyihin tai vastedes ehkä myönnettäviin etuihin.

Mitä tulee 1 kappaleessa mainittujen merialusten kulkuun luonnollisilla tai keinotekoisilla sisävesiteillä, myöntävät sopimuspuolet toisilleen suosituimmuuden.

Edelleen on sovittu, että ulkomaalaisten alusten luotsinottovelvollisuutta koskevat Suomen lain yleiset määräykset kohdistuvat ranskalaisiin aluksiin ja että Ranska ei edelläolevien määräysten perusteella vaadi etuja, joita Suomi on myöntänyt tai vastedes myöntää venäläisille kalastus- ja hylkeenpyyntialuksille aluevesillään Pohjoisella Jäämerellä.

Ranskan siirtomaiden sekä suojelus- ja huoltoalueiden satamissa suomalaiset kauppa-alukset nauttivat suosituimmuutta ehdolla, että ne noudattavat yleisiä järjestys- ja poliisisääntöjä sekä paikallisia lakeja ja asetuksia.

Tämän sopimuksen määräykset eivät koske:

1) erikoisetuja, jotka on myönnetty tai vastedes ehkä myönnetään Pohjois-Afrikassa olevista Ranskan suojelusmaista tuoduille tai sinne lähetettäville tuotteille;

2) etuja, joita kumpikin korkea sopimuspuoli kauppalaivastonsa kehittämiseksi myöntää tai vastedes saattaa myöntää omille kansalaisilleen joko antamalla palkkioita tai avustuksia kauppalaivojen rakentamiseksi tai hankkimiseksi taikka myöntämällä itse kauppalaivastolle palkintoja tai tukea.

Tämä noottienvaihdolla tehty sopimus tulee voimaan kymmenen päivän kuluttua siitä kuin olen saanut ilmoituksenne, että Suomen hallitus hyväksyy sen.

Tällä noottienvaihdolla on vain väliaikainen luonne. Se on suoritettu odotettaessa joko merenkulkusopimuksen tai sellaisen kauppasopimuksen tekemistä, johon ensinmainittu sopimus sisältyisi ja jolla järjestettäisiin maahanmuuttoa koskevat kysymykset, jotka nyt on jätetty ratkaisematta.

Tämä sopimus voidaan sanoa irti noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Vastaanottakaa, j.n.e.

Noottienvaihto. Suomen ulkoasiainministeri Ranskan Helsingin-lähettiläälle.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1931.

Herra Ministeri,

Niiden neuvottelujen tuloksena, joita minulla on ollut kunnia käydä kanssanne Suomen ja Ranskan välisten merenkulkusuhteiden kehittämisestä, vahvistan täten, että on päästy yksimielisyyteen seuraavasta sopimuksesta:

Jommankumman korkean sopimuspuolen kauppa-alukset,jotka käyttävät sen lippua, niiden miehistöt, matkustajat ja lastit saavat toisen sopimuspuolen alueella, satamissa ja aluevesillä kaikin puolin saman kohtelun kuin oman tai suosituimman maan alukset, niiden miehistöt, matkustajat ja lastit. Sama on laita etenkin mitä tulee niihin sovellettaviin merenkulkuveroihin, -maksuihin tai -rasituksiin.

Edelläolevat määräykset eivät kuitenkaan koske rannikkoliikennettä, luotsausta ja hinausta, joihin edelleen sovelletaan yksinomaan kummankin valtion erikoislakeja; sama on laita, mitä tulee kotimaiselle kalastuselinkeinolle ja sen tuotteille myönnettyihin tai vastedes ehkä myönnettäviin etuihin.

Mitä tulee 1 kappaleessa mainittujen merialusten kulkuun luonnollisilla tai keinotekoisilla sisävesiteillä, myöntävät sopimuspuolet toisilleen suosituimmuuden.

Edelleen on sovittu, että ulkomaalaisten alusten luotsinottovelvollisuutta koskevat Suomen lain yleiset määräykset kohdistuvat ranskalaisiin aluksiin ja että Ranska ei edelläolevien määräysten perusteella vaadi etuja, joita Suomi on myöntänyt tai vastedes myöntää venäläisille kalastus- ja hylkeenpyyntialuksille aluevesillään Pohjoisella Jäämerellä.

Ranskan siirtomaiden sekä suojelus- ja huoltoalueiden satamissa suomalaiset kauppa-alukset nauttivat suosituimmuutta ehdolla, että ne noudattavat yleisiä järjestys- ja poliisisääntöjä sekä paikallisia lakeja ja asetuksia.

Tämän sopimuksen määräykset eivät koske:

1) erikoisetuja, jotka on myönnetty tai vastedes ehkä myönnetään Pohjois-Afrikassa olevista Ranskan suojelusmaista tuoduille tai sinne lähetettäville tuotteille;

2) etuja, joita kumpikin korkea sopimuspuoli kauppalaivastonsa kehittämiseksi myöntää tai vastedes saattaa myöntää omille kansalaisilleen joko antamalla palkkioita tai avustuksia kauppalaivojen rakentamiseksi tai hankkimiseksi taikka myöntämällä itse kauppalaivastolle palkintoja tai tukea.

Tämä noottienvaihdolla tehty sopimus tulee voimaan kymmenen päivän kuluttua siitä kuin olen saanut ilmoituksenne, että Ranskan hallitus hyväksyy sen.

Tällä noottienvaihdolla on vain väliaikainen luonne. Se on suoritettu odotettaessa joko merenkulkusopimuksen tai sellaisen kauppasopimuksen tekemistä, johon ensinmainittu sopimus sisältyisi ja jolla järjestettäisiin maahanmuuttoa koskevat kysymykset, jotka nyt on jätetty ratkaisematta.

Tämä sopimus voidaan sanoa irti noudattamalla kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Vastaanottakaa, j.n.e.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.