27/1928

KANSAINLIITTO. Toinen opiumkonferenssi. Pöytäkirja.

Allekirjoittaneet, muutamien tänään allekirjoitetun huumausaineita koskevan sopimuksen allekirjoittajavaltioiden edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina,

huomioonottaen pöytäkirjan, jonka ovat allekirjoittaneet yhdentenätoista päivänä helmikuuta tuhat yhdeksansataa kaksikymmentäviisi niiden valtojen edustajat, jotka ovat allekirjoittaneet samana päivänä allekirjoitetun valmistetun opiumin käyttöä koskevan välipuheen,

ovat sopineet seuraavasta:

I.

Tämän pöytäkirjan allekirjoittajavaltiot, jotka tunnustavat Haagin sopimuksen I luvun mukaan olevansa velvolliset riittävän tehokkaasti valvomaan raa'an opiumin tuotantoa, jakelua ja vientiä tämän aineen laittoman kaupan ehkäisemiseksi, sitoutuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin aikaansaadakseen sen, että viiden vuoden kuluessa tästä päivästä lukien opiumin salakuljetus ei tule olemaan vakavana esteenä valmistetun opiumin käytön lopettamiselle kokonaisuudessaan niillä alueilla, joilla sen käyttö on väliaikaisesti sallittu.

II.

Kysymyksen siitä, onko I artiklassa mainittu sitoumus kokonaisuudessaan täytetty, ratkaisee yllämainitun viiden vuoden määräajan kuluttua Kansainliiton neuvoston asettama komissioni.

III.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan kunkin allekirjoittajavaltion suhteen samalla kertaa kuin tänään allekirjoitettu huumausaineita koskeva sopimus. Sopimuksen 33 ja 35 artiklat ovat sovellettavissa tähän pöytäkirjaan.

Ylläolevan vakuudeksi on tämä pöytäkirja tehty Genevessä yhdeksäntenätoista päivänä helmikuuta 1925 yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon ja josta oikeaksi todistettu jäljennös lähetetään kullekin konferenssissa edustetulle valtiolle ja kaikille Kansainliiton jäsenille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.