26/1928

Suomen ja Italian välillä siviilisäätyilmoitusten vaihtamisesta tehty sopimus.

Sopimus tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1929.

Allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat tehneet seuraavan sopimuksen siviilisäätyilmoitusten vaihtamisesta Suomen ja Italian välillä:

1 art.

Asianomaiset viranomaiset lähettävät toisilleen vastavuoroisesti ja maksuttomasti oikeiksi todistetut ja täydelliset jäljennökset kaikista toisessa maassa tehdyistä toisen maan kansalaisia koskevista sivilisäätyilmoituksista.

2 art.

Edellämainittujen asiakirjojen lähettäminen tapahtuu kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jona siviilisäätyilmoitus on tehty, ja ne on toimitettava sen valtion diplomaattisten tai konsuliviranomaisten välityksellä, jolle puheenaolevat asiakirjat lähetetään.

Diplomaattisten ja konsuliviranomaisten on kysymyksessä olevista asiakirjoista laadittava ja lähetettävä heidän omalle kielelleen tehty käännös.

3 art.

Avioliittoa koskevat asiakirjat on, siinä tapauksessa, että aviopuolisot on merkitty väestöluetteloihin kahdessa rekisteröimiskunnassa, toimitettava kahtena kappaleena.

4 art.

Tämän sopimuksen edellyttämiä jäljennöksiä pidetään kaikin puolin todistusvoimaisina, jos ne ovat jonkun antomaan viranomaisen vahvistamat ja sen diplomaatti- tai konsuliviranomaisen leimalla varustetut, jonka välityksellä ne on lähetetty.

5 art.

Tämä sopimus tulee voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta 1929 ja pysyy voimassa kunnes kolme kuukautta on kulunut päivästä, jona jompikumpi sopimuspuoli on sen irtisanonut.

Vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehtiin Helsingissä kahtena kappaleena 21 päivänä elokuuta 1928.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.