17/1928

Tullimuodollisuuksien yksinkertaistuttamista koskevaan kansainväliseen sopimukseen liittyvä pöytäkirja.

Käydessään allekirjoittamaan tullimuodollisuuksien yksinkertaistuttamista koskevaa, tälle päivälle päivättyä sopimusta, allekirjoittaneet ovat asianmukaisesti valtuutettuina sopineet seuraavasta:

1. On sovittu, että ne velvollisuudet, jotka edellä mainitusta sopimuksesta johtuvat sopimusvaltioille, eivät millään tavalla muuta sitä, mihin sopimusvaltiot ovat sitoutuneet tai vastedes sitoutuvat ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden turvaamista (varsinkin kansainvälinen opiumsopimus) tai julkisen moraalin tahi kansainvälisen turvallisuuden suojelemista tarkoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa.

2. Mitä 3 artiklan soveltamiseen tulee, niin Kanadan tekemä sitoumus velvoittaa ainoastaan sen liittohallitusta eikä sen maakuntain hallituksia, joilla on Kanadan perustuslakiin nojautuva oikeus kieltää tai rajoittaa eräiden tavarain tuontia alueilleen.

3. Mitä 4 ja 5 artiklan soveltamiseen tulee, niin Brasilian ja Kanadan yhtyminen niihin ei sido kummankaan valtion liittohallitusta viennin puolesta muuten, kuin mikäli se itse ryhtyy näissä artikloissa tarkoitettuihin tariffi- ja ohjesääntöjä koskeviin toimenpiteisiin, eikä se ota mitenkään vastuulleen niitä samankaltaisia määräyksiä, joita osavaltiot tai maakunnat antavat maan valtiosäännön niille myöntämän oikeuden nojalla.

4. Mitä 4 ja 5 artiklan toisen kappaleen soveltamiseen tulee, ei Saksan tekemä sitoumus velvoita sitä julkaisemaan eräitä kantamiaan vähäpätöisiä maksuja tai eräitä soveltamiaan erikoisia muodollisuuksia, jotka eivät ole sen, vaan jonkun osavaltion tai paikallisen viranomaisen määräämiä.

5. 11 artiklan soveltamiseen nähden sopimusvaltiot tunnustavat, että niiden vahvistamat määräykset ovat kaikkein vähimmät takeet, mitä kaikki sopimusvaltiot voivat vaatia, mutta eivät estä mainittujen määräysten laajentamista tai sovittelemista kahdenkeskisillä tai muilla sopimuksilla, joita nämä valtiot ehkä vapaaehtoisesti tekevät keskenään.

6. Viitaten erikoisiin olosuhteisiinsa ovat Espanjan, Suomen, Puolan ja Portugalin hallitukset ilmoittaneet pidättävänsä itselleen oikeuden 10 artiklan poisjättämiseen ratifioidessaan ja olevansa sitoutumatta soveltamaan mainittua artiklaa, ennenkuin viiden vuoden kuluttua tästä päivästä lukien.Samanlaisen selityksen ovat antaneet Espanjan, Kreikan ja Portugalin hallitukset sopimuksen 11 artiklan 8 kohdasta sekä Espanjan ja Portugalin hallitukset saman artiklan 3 kohdasta. Puolan hallitus on antanut samanlaisen selityksen puheena olevasta artiklasta kokonaisuudessaan, lukuunottamatta 1, 2, 4, 5, 7 ja 9 kohtaa, joiden määräyksiä se alistuu noudattamaan, sittenkuin sopimus on sen osalta tullut voimaan.Selittäen hyväksyvänsä näin kuuluvat rajoitukset, muut sopimusvaltiot päättävät, etteivät ole omasta puolestaan sidotut näitä rajoituksia tehneiden valtioiden suhteen asioissa, joita rajoitukset koskevat, ennenkuin nämä alkavat soveltaa puheena olevia sopimuksen määräyksiäNe poikkeukset, joita muut hallitukset ratifioidessaan sopimuksen tai siihen yhtyessään tekevät 10 artiklan, 11 artiklan tai näitten artiklain erikoismääräysten suhteen, hyväksytään edellä olevassa ensimmäisessä kohdassa mainituksi ajaksi ja kolmannessa edellä olevassa kohdassa mainituin ehdoin, jos Kansainliiton Neuvosto sen päättää kuultuaan tämän sopimuksen 22 artiklassa mainitun teknillisen elimen mieltä.Tällä pöytäkirjalla on sama voima, vaikutus ja kestämisaika kuin tänään tehdyllä sopimuksella, jonka erottamattomaksi osaksi tämä on katsottava.Vakuudeksi edellä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.Tehtiin Genèvessä kolmantena päivänä marraskuuta tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkolme yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon; oikeiksi todistetut jäljennökset siitä toimitetaan kaikille konferenssissa edustetuille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.