35/1926

Suomen ja Turkin välinen ystävyyssopimus.

Suomi ratifioinut sopimuksen 19 päivänä toukokuuta 1925. Ratifioimisasiakirjat vaihdettiin Varsovassa 24 päivänä marraskuuta 1926.

Suomi yhdeltä puolen

ja

Turkki toiselta puolen,

yhtäläisesti ja vilpittömästi haluten luoda ja lujittaa Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan väliset vilpittömät ystävyyssuhteet

ja kumpikin vakuutettuna siitä, että molempien valtioiden välille näin luodut suhteet myötävaikuttavat kummankin kansan menestykseen ja hyvinvointiin,

ovat päättäneet tehdä ystävyyssopimuksen ja tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

Erik Ehrströmin, Suomen Tasavallan Erikoislähettilään ja Täysivaltaisen Ministerin Varsovassa, ja

TURKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI:

Tri Ibrahim Taliy Beyn, Turkin Tasavallan Erikoislähettilään ja Täysivaltaisen Ministerin Varsovassa,

jotka, esitettyään toisilleen hyviksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla.

Rikkomaton rauha sekä vilpitön ja pysyvä ystävyys on vallitseva Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välillä samoinkuin molempien sopimuspuolten kansalaisten välillä.

2 artikla.

Korkeat sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että molempien valtioiden kesken järjestetään diplomaattiset suhteet kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti; sopimuspuolet sopivat myös siitä, että kummankin diplomaattiset edustajat vastavuoroisuuden ehdolla saavat osakseen toisen sopimuspuolen alueella yleisen julkisen kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisen kohtelun.

3 Artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimisasiakirjat vaihdettava Varsovassa mahdollisimman pian. Sopimus tulee voimaan viidentenätoista päivänä ratifioimisasiakirjain vaihdon tapahduttua.

Vakuudeksi asianomaiset valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty kahtena kappaleena Varsovassa, 9 päivänä joulukuuta 1924.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.