30/1923

Suomen sekä Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välinen sopimus kuolleiden merimiesten jäämistöjen huolenpidosta.

Katsottuaan tarpeelliseksi järjestää huolenpidon kuolleiden merimiesten jäämistöistä ovat Suomen Tasavallan Presidentti ja Hänen Brittiläinen Majesteettinsa tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla.

Kun suomalainen merimies kuolee brittiläisellä aluksella tai brittiläisellä tai ulkomaalaisella alueella brittiläisellä aluksella palvellessaan, antaa Hänen Brittiläisen Majesteettinsa hallituksen asianomainen osasto Lontoossa Suomen Lontoossa olevalle pääkonsulille jäljennökset kuolleen merimiehen palkasta ja tavaroistaan saamastaan tilityksestä sekä kaikki hallussaan olevat yksityiskohtaiset tiedot, jotka ovat omiaan edistämään vainajan ja laillisten perillisten henkilöllisyyden selvillesaamista.

Kaikissa niissä tapauksissa, joissa sellaisen kuolleen suomalaisen merimiehen jäämistö ei nouse arvoltaan 100 puntaa suuremmaksi, ja Hänen Majesteettinsa hallitus on vakuutettu siitä, että kuolleen merimiehen lailliset perilliset asuvat Suomen alueella, ja ettei muualla ole henkilöitä, joilla on päteviä vaatimuksia tämän kuolleen merimiehen jälkeenjääneeseen palkkaan ja tavaroihin, luopuu se vaatimasta tavanmukaisen anomuksen tekemistä ja luovuttaa kysymyksessäolevan omaisuuden Suomen Lontoossa olevalle pääkonsulille.

Ennen kuin Hänen Majesteettinsa hallituksen asianomainen osasto Lontoossa lopullisesti päättää sellaisen merimiehen jäämistöstä brittiläisen lain mukaan, ilmoittaa se Suomen Lontoossa olevalle pääkonsulille aikomuksestaan luovuttaa omaisuus niille henkilöille, joilla on siihen päteviä vaatimuksia, ja ottaa harkittavakseen ne huomautukset, mitkä pääkonsuli sen johdosta ehkä tekee.

Suomen hallitus sitoutuu puolestaan kaikissa sen vastaanottamia, joko suomalaisilla kauppa-aluksilla tahi Suomen tahi vieraan maan alueella suomalaisella aluksella palvellessaan kuolleiden brittiläisten merimiesten jäämistöjä koskevissa asioissa ryhtymään samanlaisiin toimenpiteisiin ja luovuttamaan jäämistöt samalla tavalla Hänen Brittiläisen Majesteettinsa konsuliviranomaisille.

2 artikla.

Jos vainaja, Suomen kansalainen, on palvellut Hänen Brittiläisen Majesteettinsa laivastossa, menetellään kaikkien brittiläisen amiraaliviraston mahdollisesti suoritettavien varojen suhteen Suurbritannian lakien mukaisesti.

3 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivästä. Se voidaan lakkauttaa milloin tahansa jommankumman sopimuspuolen siitä toiselle vuotta sitä ennen toimittaman irtisanomisen perusteella.

Vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja sen sineteillään varustaneet.

Tehtiin kahtena kappaleena suomen, ruotsin ja englannin kielillä, Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1923.

Julkaistu toukokuulla 1925

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.