Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen sopimussarja: 2020

Sopimussarjat numeroittain

121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

121/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuus-sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta, 30.12.2020
120/2020 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen A ja B liitteen muutosten voimaantulosta, 30.12.2020
119/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta, 30.12.2020
118/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta, 18.12.2020
117/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskeva sopimuksen muutos, 18.12.2020
116/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Slovakian tasavaltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 18.12.2020
115/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista, 18.12.2020
114/2020 Suomeksi På svenska
Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista, 18.12.2020
113/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista, 17.12.2020
112/2020 Suomeksi På svenska
Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 17.12.2020
111/2020 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Egyptin arabitasavallassa, 16.12.2020
110/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 14.12.2020
109/2020 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta, 9.12.2020
108/2020 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyistä muutoksista, 9.12.2020
107/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, 8.12.2020
106/2020 Suomeksi På svenska
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista, 8.12.2020
105/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020, 7.12.2020
104/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330, 30.11.2020
103/2020 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön ilmoitus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen annetuista selityksistä, 24.11.2020
102/2020 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta, 24.11.2020
Sopimussarjat numeroittain

121 - 102 101 - 82 81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.