Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen sopimussarja: 2015

Sopimussarjat numeroittain

93 - 74 73 - 54 53 - 34 33 - 14 13 - 1

93/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta, 31.12.2015
92/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta, 31.12.2015
91/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta, 31.12.2015
90/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta , 31.12.2015
89/2015 Suomeksi På svenska
Laki jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2015
88/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.12.2015
87/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2015
86/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen suomennoksen korjaamisesta , 28.12.2015
85/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulolle maakunnassa, 23.12.2015
84/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.12.2015
83/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.12.2015
82/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 18.12.2015
81/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehittämisen tukemisesta Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 17.12.2015
80/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.12.2015
79/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.12.2015
78/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteen G (ATMF) muutosten sekä liikkuvan kaluston melua koskevien teknisten määräysten (UTP Noise) ja tavaravaunuja koskevien teknisten määräysten (UTP WAG 2015) liitteiden G ja J - M muutosten voimaantulosta, 1.12.2015
77/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.11.2015
76/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 26.11.2015
75/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta , 23.11.2015
74/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 11.11.2015
Sopimussarjat numeroittain

93 - 74 73 - 54 53 - 34 33 - 14 13 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.