Sähköinen sopimussarja: 2007

Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 190 kb
119
Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
120
Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 138 kb
116
Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
117
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
118
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2007 Tiedoston koko: 159 kb
106
Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
107
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
108
Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
109
Laki merilain muuttamisesta
110
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
111
Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen
112
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisesta
113
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus vuoden 1989 kansainväliseen meripelastusyleissopimukseen tehdystä varaumasta
114
Opetusministeriön ilmoitus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
115
Opetusministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2007 Tiedoston koko: 39 kb
105
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2007 Tiedoston koko: 168 kb
97
Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
98
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
99
Laki eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
100
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
101
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
102
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen tasavallan ja Israelin välisten kauppasopimusten irtisanomisesta
103
Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
104
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2007 Tiedoston koko: 263 kb
92
Laki Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
93
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
94
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
95
Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
96
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Suomen ja Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2007 Tiedoston koko: 203 kb
90
Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
91
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2007 Tiedoston koko: 111 kb
87
Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
88
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
89
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2007 Tiedoston koko: 41 kb
84
Laki Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
85
Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
86
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2007 Tiedoston koko: 42 kb
80
Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
81
Laki Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
82
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
83
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden kahdenvälisten sopimusten irtisanomisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.10.2007 Tiedoston koko: 41 kb
76
Laki eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
77
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
78
Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
79
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen tasavallan ja Islannin tasavallan välisten sopimusten irtisanomisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.9.2007 Tiedoston koko: 107 kb
72
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
73
Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
74
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
75
Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen voimaantulosta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2007 Tiedoston koko: 122 kb
68
Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
69
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
70
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
71
Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2007 Tiedoston koko: 40 kb
66
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
67
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytäkirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.7.2007 Tiedoston koko: 45 kb
64
Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
65
Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2007 Tiedoston koko: 259 kb
59
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
60
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
61
Oikeusministeriön ilmoitus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen ratifioimisen yhteydessä annetusta selityksestä sekä tehdyistä varaumista ja ilmoituksista
62
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
63
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjaan IV liitteen muutosten voimaantulosta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2007 Tiedoston koko: 64 kb
57
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
58
Ulkoasiainministeriön ilmoitus elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen jatkamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2007 Tiedoston koko: 70 kb
56
Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2007 Tiedoston koko: 326 kb
53
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta
54
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
55
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2007 Tiedoston koko: 36 kb
52
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
Sopimussarjat numeroittain

42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.