VL:2020-89

Vahingonkorvaus - Korvauksen määrääminen
Puhdas varallisuusvahinko

Yhtiön varoja oli Tullin hakemuksesta määrätty takavarikkoon arvonlisäverosaatavan turvaamiseksi 9 500 000 euroa 13.4.2005 lukien. Tämän jälkeen yhtiön varoja oli arvonlisäverosaatavaa koskevien tullauspäätösten ja sittemmin Verohallinnon tekemien verotuspäätösten perusteella ollut ulosmitattuna 25.7.2005 lukien 9 500 000 euroa, 3.10.2005 lukien 1 883 758,55 euroa ja 25.8.2008 lukien 525 651,48 euroa, eli yhteensä 11 909 410,03 euroa. 

Yhtiön valitettua verotuspäätöksistä korkein hallinto-oikeus kumosi verotuspäätökset 13.12.2012 antamallaan päätöksellä. Yhtiöltä ulosmitatut varat oli tämän jälkeen 16.1.2013 palautettu sille veronkantolain 22 §:n mukaisella korolla lisättynä. 

Yhtiö vaati, että valtio velvoitetaan korvaamaan sille perusteettomasta turvaamistoimesta sekä ulosmittauksista aiheutunut vahinko, joka vastasi määrältään takavarikon ja ulosmittausten kohteena oleville varoille laskettavaa kymmenen prosentin vuotuista sijoitustuottoa.  

Hovioikeus katsoi, että yhtiölle aiheutuneen vahingon korvaamiselle oli perusteet. Hovioikeus katsoi kuitenkin, ettei yhtiö ollut esittänyt näyttöä siitä, että se olisi sijoittanut varat, mikäli ne eivät olisi olleet takavarikon ja ulosmittausten kohteena. Yhtiö ei siten ollut pystynyt näyttämään, että sille oli aiheutunut vahinkoa Verohallinnon ja Tullin menettelystä. 

Kysymys yhtiölle aiheutuneesta vahingosta ja mahdollisen vahingon määrästä. 

Valituslupakortti sisältää kuvauksen siitä kysymyksestä, johon liittyen asiassa on myönnetty valituslupa. Sen sisältö ei sido korkeinta oikeutta eikä rajoita asian käsittelyä siltä osin kuin valituslupa on myönnetty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.