Itä-Suomen HO 29.11.2007 1454

Jäännösrangaistuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

VARKAUDEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 25.7.2007

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 28 luku 9a §

23.6.2007 LEPPÄVIRTA

A on ottanut luvattomasti käyttöönsä S:n omistaman, lukitsemattoman Mazda 626 -henkilöauton käynnistämällä sen autosta löytämiensä avaimien avulla ja käyttämällä sitä Leppävirralla ja Varkaudessa syytekohdassa 2 kuvatulla tavalla. Auto on A:n ajon aikana vaurioitunut etu- ja takapuskurin sekä alustan osalta.

2. TÖRKEÄ LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 23 luku 2 §
Tieliikenneasetus 3 § 2

23.6.2007 VARKAUS

A on kuljettaessaan henkilöautoa valtatiellä 5 sekä Varkauden kaupungin alueella

  • käyttänyt ensin valtatiellä 5 tieosalla, jolla nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa, ajonopeutta 147 kilometriä tunnissa, ohittanut valtatiellä 5 yhden auton keltaisen sulkuviivan osoittamalla ohituskieltoalueella huomattavalla ylinopeudella, sekä käyttänyt Varkauden kohdalla tieosalla, jolla nopeusrajoitus on ollut 100 kilometriä tunnissa, ajonopeutta 142 kilometriä tunnissa,
  • jatkanut matkaansa valtatieltä 5 valtatielle 23, Harjulantielle, Käpykankaantielle, Tellervonkujalle kevyen liikenteen väylälle sekä urheilukentän ja kerrostalojen pihojen kautta takaisin Käpykankaantielle huomattavaa ylinopeutta paeten poliisiautoa
  • käyttänyt Jäppiläntiellä, jolla nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa, ajonopeutta 150 kilometriä tunnissa ylittäen tuolla vauhdilla Relanderinkadun risteyksen, jossa oli palanut punainen liikennevalo hänen ajosuuntaansa nähden, jatkaen matkaansa Osmajoentielle ja sieltä edelleen Näreikönkadulle.

A on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta huomattavasti ylittänyt sallitun enimmäisnopeuden ja myös muuten rikkonut liikennesääntöjä olosuhteiden ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

3. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 23 luku 4 §

23.6.2007 VARKAUS

A on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä Leppävirralta Varkauteen nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verenalkoholipitoisuutensa on ajon jälkeen ollut 1,63 promillea olosuhteiden ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

4. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 23 luku 10 §

23.6.2007 VARKAUS

A on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä ajo-oikeudetta.

5. LIIKENNERIKKOMUS
(6850/R/0002608/07)
Tieliikennelaki 93 § 1 ja 103 §

23.6.2007 VARKAUS

A on laiminlyönyt heti pysäyttää kuljettamansa henkilöauton poliisimiehen poliisiauton punaisella pysäytysvalolla ja hälytyslaitteilla antamasta merkistä.

6. VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 16 luku 1 §

23.6.2007 VARKAUS

A on käyttänyt väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen tai muuten käyttänyt väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virkamiestä kohtaan siten, että on kiinniotettaessa, kuljetettaessa terveyskeskukseen verikokeisiin, terveyskeskuksessa sekä kuljetettaessa sieltä poliisilaitoksen säilöönottotiloihin harannut voimakkaasti käsin ja jaloin vastaan sekä sylkäissyt poliisiautossa vanhempi konstaapeli P:tä kasvoihin A:n ollessa tietoinen siitä, että sairastaa C-hepatiittia, joka voi tarttua mainitulla tavalla toiseen ihmiseen.

7. MURTOVÄLINEEN HALLUSSAPITO
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 28 luku 12a §

23.6.2007 VARKAUS

A on pitänyt ilman hyväksyttävää syytä hallussaan välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä varten, eli metallisesta rakotulkista valmistettua tiirikantyyppistä, lukon aukaisuun tarkoitettua välinettä.

8. LIEVÄ VAHINGONTEKO
(6850/R/0002608/07)
Rikoslaki 35 luku 3 §

23.6.2007 LEPPÄVIRTA

A on oikeudettomasti vahingoittanut L:n omaisuutta lyömällä puukon pystyyn samalla piha-alueella, kuin syytekohdassa 1 tarkoitettu Mazda -henkilöauto on ollut, pysäköitynä olleen L:n omistaman lukitsemattoman henkilöauton etuistuimeen, mistä teosta on aiheutunut L:lle vahinkoa. Vahingonteko on huomioon ottaen aiheutetun vahingon määrä kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Syyttäjän muut vaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ehdonalaisen vapauden menettäminen
Ehdonalainen vapaus, johon A on päästetty 12.5.2007 on tuomittava menetetyksi.
Rikoslaki 2c luku 14 §

A:n rangaistusta mitattaessa on sovellettava koventamisperustetta. A:n rikosrekisteristä ilmenevä aikaisempi rikosten samankaltaisuuden ja rikosten lukuisuuden johdosta osoittaa A:ssa ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.
Rikoslaki 6 luku 5 § 5-kohta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta syytteen 1-7 kohtien osalta siten,

  • että 2 kohdan osalta A:n syyksi ei lueta sitä, että hän olisi ohittanut auton keltaisen sulkuviivan kohdalla ja Jäppiläntiellä A on käyttänyt enintään ajonopeutta 120 kilometriä tunnissa ja
  • 6 kohdasta ilmenevä virkamiehen vastustaminen on huomioon ottaen väkivallan vähäisyys ja muut rikokseen liittyvät seikat, kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarain vallitessa tehty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistukseen vaikuttavia seikkoja

A:n rikosrekisteristä ilmenevän aikaisemman rikollisuuden ja nyt kysymyksessä olevien rikoksien suhde, rikosten samankaltaisuuden ja lukumäärän johdosta osoittaa hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Käräjäoikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus A:n syyksi luettujen tekojen vahingollisuus ja vaarallisuus sekä teoista ilmenevä A:n syyllisyys huomioon ottaen on 8 kuukautta vankeutta.

Kolmen kuukauden 13 päivän pituista jäännösrangaistusta ei määrätä täytäntöönpantavaksi jäännösrangaistuksen pituus ja koventamisperusteen soveltaminen huomioon ottaen, vaikka A on syyllistynyt nyt kysymyksessä oleviin tekoihin pian ehdonalaiseen vapauteen päästyään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 23.6.2007
2) Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23.6.2007
3) Törkeä rattijuopumus 23.6.2007
4) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23.6.2007
5) Liikennerikkomus 23.6.2007
6) Virkamiehen vastustaminen 23.6.2007
7) Murtovälineen hallussapito 23.6.2007

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
8 kuukautta vankeutta
JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus alkanut 12.5.2007
Koeajan viimeinen päivä 25.8.2007
Jäännösrangaistus 3 kuukautta 13 päivää

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Jäännösrangaistusta ei määrätä täytäntöönpantavaksi.
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 10 päivää.
Vapaudenmenetysaika 23.6.2007-2.7.2007

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 9a §
2) Rikoslaki 23 luku 2 §
Tieliikenneasetus 3 § 2
3) Rikoslaki 23 luku 4 §
4) Rikoslaki 23 luku 10 §
5) Tieliikennelaki 93 § 1
Tieliikennelaki 103 §
6) Rikoslaki 16 luku 2 §
7) Rikoslaki 28 luku 12a §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § /5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Liisa Laatikainen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 29.11.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut, että A:n 3 kuukauden 13 päivän jäännösrangaistus määrätään täytäntöön pantavaksi ja että A tuomitaan vähintään 1 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjä on lausunut, että A oli syyllistynyt hänen syykseen nyt luettuihin rikoksiin pian sen jälkeen kun hän oli päässyt ehdonalaiseen vapauteen. A oli syyllistynyt lisäksi aikaisemmin useita kertoja samanlaisiin rikoksiin. Jäännösrangaistus tai nyt syyksi luetuista rikoksista tuomittava rangaistus ei ollut lyhyt eikä yhteisen rangaistuksen määrääminen johtanut kohtuuttomaaan lopputulokseen.

A on vastustanut muutosvaatimusta perusteettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rikoslain 2c luvun 14 §:n 2 momentin mukaan jäännösrangaistus voidaan jättää määräämättä täytäntöön pantavaksi erityisesti silloin, jos suurin osa koeajasta on suoritettu ennen kuin vastaaja on syyllistynyt uuteen rikokseen, jäännösrangaistus on lyhyt, koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittava rangaistus on lyhyt tai tekijälle koeajalla tehdystä rikoksesta johtuvan tai tuomioista aiheutuvan muun seurauksen vuoksi yhteinen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

A on päässyt ehdonalaiseen vapauteen 12.5.2007 oltuaan suorittamassa Kouvolan hovioikeuden 23.1.2007 (Hyvinkään käräjäoikeus 14.11.2006) hänelle tuomitsemaa 6 kuukauden vankeusrangaistusta ja hovioikeuden samassa yhteydessä vankeudeksi muuntamaa Tuusulan käräjäoikeuden 6.6.2006 hänelle tuomitsemaa 30 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistusta. Koeajan viimeinen päivä on ollut 25.8.2007. A on syyllistynyt uusiin rikoksiin 23.6.2007 eli ennen kuin puolet koeajasta on ollut suoritettu. A:n jäännösrangaistusta 3 kuukautta 13 päivää vankeutta ei voida pitää rikoslain 2c luvun 14 §:n 2 momentin 2 kohdasssa tarkoitetulla tavalla lyhyenä. A:n rikosrekisterin otteesta ilmenee, että A on syyllistynyt aikaisemmin lukuisia kertoja vastaavanlaisiin rikoksiin. Ottaen huomioon, että jäännösrangaistus perustuu ainoastaan mainittuun Kouvolan hovioikeuden tuomioon ja A:n muu aikaisemman rikollisuuden lukuisuus, yhteisen rangaistuksen määrääminen kysymyksessä olevasta jäännösrangaistuksesta ja A:n syyksi nyt luetusta rikoksista ei johda kohtuuttomaan lopputulokseen, vaikka A:lle nyt syyksi luetuista rikoksista tuomittavaa rangaistusta mitattessa sovelletaan rikoslain 6 luvun 5 §:n 5 kohtaa rangaistuksen koventamisperusteena. Käräjäoikeuden ei olisi näin ollen pitänyt mainitsemillaan perusteilla jättää jäännösrangaistusta määräämättä täytäntöön pantavaksi.

Edellä mainituilla perusteilla jäännösrangaistus on syytä määrätä täytäntöönpantavaksi.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

JÄÄNNÖSRANGAISTUS
Ehdonalainen vapaus on alkanut 12.5.2007.
Koeajan viimeinen päivä on 25.8.2007.
Jäännösrangaistus on 3 kuukautta 13 päivää.

JÄÄNNÖSRANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Jäännösrangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi kokonaan.

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-8 ja täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus 9 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 10 päivää.
Vapaudenmenetysaika 23.6.2007-2.7.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Maija Liisa Kilpeläinen ja Jukka Soininen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.