Vaasan HO 28.11.1997 1765

Työsopimus - Liikkeen luovutus

Kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu terveydenhoitopalveluiden järjestäminen. Kunta oli ollut jäsenenä kuntayhtymässä, joka oli huolehtinut näistä palveluista. Sittemmin kunta oli yksipuolisesti eronnut kuntayhtymästä ja perustanut oman terveyskeskuksen terveydenhoitopalveluiden järjestämistä varten.

Jutussa oli kysymys siitä, oliko kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvien terveydenhoitopalveluiden järjestämisen siirtyminen kuntayhtymältä kunnalle työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus.

Hovioikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla katsottiin, että työsopimuslain liikkeen luovutusta koskevat säännökset eivät sovellu toimintaan, jossa ei ole kysymys liiketaloudellisen toiminnan harjoittamisesta. Jutussa ei ollut edes väitetty, että kunta olisi esimerkiksi toimintojen yksityistämisen avulla järjestänyt sen lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvan terveydenhoitopalveluiden järjestämisen siten, että toiminta olisi osaksikaan perustunut liiketaloudellisen voiton tai edun tavoitteluun. Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, ettei terveydenhoitopalveluiden järjestämisen siirtyminen kuntayhtymältä kunnalle ollut työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus.

TSL 7 § 2

Ks. myös Neuvoston direktiivi 77/187/ETY sekä EY-tuomioistuimen tuomio 15.10.1996 asiassa C-298/94, [1996] ECR I-3189.

Jäsenet: Lasse Silvennoinen, Raija Liljenfeldt, Osmo Hänninen

Esittelijä: Keijo Putkonen

Asiassa on pyydetty valituslupaa KKO:lta

Korkeimman oikeuden ratkaisu 9.3.1998 nro 758: Ei valituslupaa (LVT:3).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.