Helsingin HO 04.09.1997 2992

Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkajärjestelyn edellytykset - Velkajärjestelylain 9a § (63/1997)

Velallisen tehdessä kokopäivätyöhön rinnastettavaa osa-aikaista työtä hänen katsottiin kykenevän maksamaan velkojaan vähintään 937 markkaa kuukaudessa. Tämä maksuvara huomioon ottaen kysymyksessä ei ollut niin sanottu nollamaksuohjelma. Velallisella oli vähäistä suurempi maksuvara. Velat olivat takausvelkoja ja velallisen laskennallinen pääluvun mukainen osuus kahdesta suurimmasta velasta oli yhteensä noin 170.000 markkaa. Maksuohjelmaehdotuksen mukaista kertymää 56.220 markkaa ei voitu pitää velallisen kokonaisvelkoihin nähden vähäisenä.
Hovioikeus katsoi muiden velkajärjestelyn aloittamista koskevien edellytysten ollessa olemassa, että velkajärjestelyn aloittamiselle ei ollut myöskään velallisen maksukykyä koskevaa VJL 9a §:ssä tarkoitettua väliaikaisena pidettävästä syystä johtuvaa estettä. Velkajärjestely määrättiin aloitettavaksi.

VJL 9a § (63/1997) HE 180/1996 vp Läsnä: Huopaniemi, Karppinen ja Sunila Esittelijä: Katara

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.