Helsingin HO 12.06.1997 2230

Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Konkurssissa riitautetun saatavan vahvistamista koskeva oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiväite - Oikeudenkäyntiväitteen prekludoituminen

Velkojan konkurssissa valvoma vahingonkorvaussaatava oli riitautettu. Saatavan perusteena olevan sopimuksen ehdon mukaan sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet tuli ratkaista välimiesoikeudessa. Käräjäoikeus oli väitepäätöksellään hylännyt velkojan riitautusasian käsittelyssä suullisen valmistelun istunnossa tekemän sanottuun ehtoon perustuvan tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskevan oikeudenkäyntiväitteen myöhään tehtynä, koska sitä ei ollut esitetty ennen konkurssituomion antamista.

Konkurssisäännön 35 §:n mukaan muistutukset konkurssissa valvottua saatavaa vastaan esitetään tuomioistuimelle kirjallisesti sen asettamaan määräpäivään mennessä. Riitautuksen käsittely jatkuu sanotun lain 35 a §:n mukaan noudattaen soveltuvin osin, mitä riita-asiain käsittelystä säädetään.

Enempää lain perusteella kuin käytännössäkään muistutuskirjelmät eivät viran puolesta mene tiedoksi valvojavelkojille eikä näille ole määrätty velvollisuutta ottaa ennen konkurssituomion antamista selvää, onko heidän saatavansa mahdollisesti riitautettu. Velkoja saa käytännössä tiedon riitautuksesta yleensä vasta konkurssituomiosta eikä oikeudenkäyntiväitteiden tekeminen ennen tuomiota tällöin enää ole mahdollista.

Hovioikeus katsoi, ettei väitettä siitä, että asiaa ei voitu käsitellä konkurssituomioistuimessa, ollut tarpeen tehdä ennen konkurssituomion antamista. Sen sijaan väite olisi tullut tehdä oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 1 §:n mukaisesti viimeistään silloin, kun asianomainen riitautuksen johdosta ensimmäisen kerran on käyttänyt asiassa puhevaltaa, eli käräjäoikeuden lausumapyynnön johdosta antamassaan kirjallisessa lausumassa.
Käräjäoikeuden väitepäätös kumottiin ja poistettiin ja oikeudenkäyntiväite jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Vrt. Mikko Könkkölä - Iiro Liukkonen: Konkurssimenettely, 1995, s. 190

Läsnä: Kiviharju, Nouro ja Koski Esittelijä: Naapi

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.