Vaasan HO 27.08.1996 1206

Oikeudenkäyntikulut - Oikeudenkäyntikulujen määrä - Asiamiehen korvausvelvollisuus

A vaati käräjäoikeudessa B Oy:ltä kantein vahingonkorvausta 10.325 markkaa korkoineen, mutta peruutti kanteensa toisen valmisteluistunnon jälkeen.

B Oy vaati asian ratkaisemista ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 53.787,17 markalla, josta kulujen osuus oli 4.255,17 markkaa. Korvausvaatimus perustui asiamiehen laskuun, jossa oli erittelyt suoritetuista toimenpiteistä.

A paljoksui korvausvaatimuksen määrää vedoten muun muassa riidan kohteena olleen etuuden pienuuteen sekä laskutettujen toimenpiteiden tarpeettomuuteen. Samalla A vaati B Oy:n ja sen asiamiehen velvoittamista korvaamaan hänelle oikeudenkäynnin pitkittymisestä aiheutuneet kustannukset.

Käräjäoikeus katsoi, että B Oy:n oikeudekäyntiasiamiehen palkkiosta esittämä vaatimus oli ajankäytön ja laskutetun työn osalta liian korkea riidan kohteena olleen etuuden suuruuteen, työn laatuun ja tehtävän vaikeusasteeseen nähden, ja arvioi B Oy:n oikeudenkäyntikulujen määräksi 20.969,17 markkaa, josta kulujen osuus oli 4.255,17 markkaa.

Asia oli pitkittynyt, koska B Oy:n asiamies ei ollut riittävän hyvin valmistautunut suullisen valmistelun istuntoihin tuomioistuimen nimenomaisista kehotuksista huolimatta. Asiaa oli käsitelty kahdessa suullisen valmistelun istunnossa, eikä asiamies ollut kyennyt täsmentämään kanteen kiistämisen perusteita vielä toisessakaan valmistelun istunnossa. Käräjäoikeus katsoi, että asiamies oli huolimattomalla menettelyllään aiheuttanut A:lle ylimääräisiä kustannuksia ja että hän oli yhteisvastuullisessa korvausvastuussa B Oy:n kanssa vastapuolelle oikeudenkäynnin pitkittymisestä johtuneista kustannuksista.

Muun muassa B Oy ja sen asiamies valittivat käräjäoikeuden tuomiosta. Hovioikeus ei muuttanut ratkaisua.

OK 21 luku 6 § OK 21 luku 8 §

HE 1993:191 s. 14-16

Jäsenet: Leena Korkalainen, Hannu Rajalahti, Mikko Pentti (sj.)

Esittelijä: Marja Kekäläinen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.