Helsingin HO 24.10.1996 5561

Tuomioistuinasia - Kanneoikeus

Urheilun keskusjärjestö A ry:n hallitus oli langettanut urheilija B:lle neljän vuoden kilpailukiellon, koska hänen antamastaan doping-testinäytteestä oli löytynyt erään kielletyn anabolisen steroidin hajoamistuotteita. B nosti kilpailukiellon kumoamista koskevan kanteen A:ta vastaan. A väitti, ettei kysymyksessä ollut tuomioistuinasia.

Kilpailukieltoa koskeva päätös oli tosiasiallisilta vaikutuksiltaan B:lle urheilijana erittäin ankara seuraamus ja vaikutti hänen oikeuksiinsa niin ratkaisevasti, että kilpailukieltoa koskevan riitaisuuden käsittelyn epääminen tuomioistuimessa olisi johtanut ristiriitaan Euroopan neuvoston piirissä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleesta ilmenevän periaatteen kanssa.
B:llä oli siten oikeussuojan tarve saada yhdistyksen hallituksen päätöstä koskeva riita yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi.

B oli ollut A ry:n jäsenyhdistyksen C ry:n jäsen, mutta ei ensiksi mainitun yhdistyksen jäsen. A ry:n hallituksen päätös kohdistui B:hen sivullisena. Hänellä oli yhdistyslain erityisten määräaikojen sitomatta oikeus nostaa yhdistyksen hallituksen päätöksen moittimista koskeva kanne.

Läsnä: Uoti, Virkkunen ja Galkin (sijaisj.) Esittelijä: Jukka Salonen

Ks. VL:97-168

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.