Helsingin HO 22.09.1976 317

Huoneenvuokra - Pää- vai alivuokrasuhde

A:n ja B:n C:tä vastaan ajamasta kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 27.5.1976 lausunut, että A ja B olivat 20.5.1976 tapahtuneella haasteen tiedoksiannolla irtisanoneet omistamaansa kaksi huoneistoa käsittävään taloon kuuluvassa piharakennuksessa asuvan C:n alivuokrasopimukseen verrattavan vuokrasopimuksen, joten vuokrasuhde päättyi irtisanomisajan kuluttua 30.6.1976. Koska irtisanominen oli tapahtunut laillisesti, AO on, todeten C:lle 28.3.1976 tiedoksi toimitetun kirjallisen irtisanomisilmoituksen mitättömäksi, koska siitä oli puuttunut maininta vuokrasuhteen päättymisajankohdasta, HVL 42 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin nojalla velvoittanut C:n muuttamaan 30.6.1976.

C haki muutosta.

HO: Koska huoneisto sijaitsee erillisessä piharakennuksessa eikä sitä niin ollen ole pidettävä osana A:n ja B:n omistamasta heidän välittömässä hallinnassaan olevasta kaksi huoneistoa käsittävästä päärakennuksesta ja C siten hallitsi huoneistoa päävuokralaisena, ja kun C:lle 28.3.1976 tiedoksi toimitettua irtisanomisilmoitusta oli AO:n mainitsemin perustein pidettävä mitättömänä, HO HVL 42 §:n 2 momentin nojalla, kumoten AO:n tuomion, hylkäsi kanteen.

Läsnä: Kalliokoski - Virtamo - Turunen - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oli jäsen Wiias, joka katsoi ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.