Vaasan HAO 15.10.2021 21/0131/3

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - poikkeaminen vähim-mäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (eläinsuoja-asetus) - toiminnan laajentaminen sisäisin järjestelyin olemassa olevissa eläinsuojarakennuk-sissa - eläinsuoja-asetuksen 11 §:n 2 momentti sekä 2 ja 3 §:ien soveltamisala

Diaarinumero: 00605/20/5139
Taltionumero: 21/0131/3
Antopäivä: 15.10.2021

Ympäristösihteeri oli valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen eläinsuojan toiminnan laajentamisesta poiketen samalla ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (138/2019, eläinsuoja-asetus) 2 §:ssä tarkoitetuista vähimmäisetäisyyksistä mainitun asetuksen 3 §:n nojalla.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja hylkäsi eläinsuojan toiminnan laajentamisesta tehdyn ilmoituksen. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että eläinsuoja-asetuksen liitteen 1 taulukkoa 1 voidaan käyttää arvioitaessa ilmoitusasiana vireille tulleen eläinsuojatoiminnan laajentamisesta naapureille aiheutuvaa rasitusta ja sen kohtuuttomuutta, kun otetaan huomioon vähimmäisetäisyyden tarkoitus suojata haitankärsijöiden oikeusturvaa. Lisäksi hallinto-oikeus selvyyden vuoksi totesi, että ilmoituksessa esitettyä eläinmäärän lisäystä eläinsuojarakennusten sisäisin järjestelyin ja tuotantosuunnan muutosta voitiin pitää sellaisena toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia lisäävänä toiminnan olennaisena muutoksena, jossa kysymys oli eläinsuoja-asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta toiminnan laajentamisesta. Asetuksen valmisteluaineistosta ilmenevästi eläinsuoja-asetuksen 2 §:ssä säädetyn vähimmäisetäisyyden tarkoituksena on suojata haitankärsijöiden oikeusturvaa. Eläinsuojan sisäisin järjestelyin toteutettavien toiminnan laajentamisten ei siten voida katsoa jäävän asetuksen 2 ja 3 §:ien soveltamisalan ulkopuolelle.

Ks. myös VHaO 14.12.2020 nro 20/0181/3 ja VHaO 2.3.2021 nro 21/0030/3

KHO:ssa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.