Turun HAO 31.12.2021 H1550/2021

Vammaispalvelu - Asunnon muutostyöt - Subjektiivinen oikeus - Porrashissi - Tavanomainen elämän toiminto - Töiden tekeminen kotona

Diaarinumero: 20245/03.04.04.04.27/202
Taltionumero: H1550/2021
Antopäivä: 31.12.2021

Noin 60-vuotias vaikeavammainen A työskenteli kotoaan käsin tilitoimistoyrittäjänä. A:n työhuone sijaitsi hänen kotinsa yläkerrassa, missä hän myös tapasi asiakkaita. Portaiden kulkeminen oli kuitenkin pyörätuolia ja kainalosauvoja käyttävälle A:lle erittäin vaarallista.

A oli hakenut vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) nojalla korvausta porrashissin asentamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Viranomainen hylkäsi A:n hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen, koska se ei katsonut hissin kuuluvan kodin välttämättömiin muutostöihin tavanomaisista elämän toiminnoista selviämiseksi, vaan kyseessä oli työskentelyn mahdollistaminen kotona. Viranomainen vetosi lisäksi siihen, että A:n tilanteessa työvoimaviranomaiselta tai Kansaneläkelaitokselta haettavat tuet olivat ensisijaisia.

Hallinto-oikeus viittasi ratkaisunsa perusteluissa vammaispalvelulain esitöihin (HE 219/1986 vp), joiden mukaan tavanomaisiin elämäntoimintoihin katsotaan kuuluvan muun ohella asuminen ja työssä käyminen. Hallinto-oikeus totesi, että asunnon muutostyöt ovat edellytysten täyttyessä subjektiivisia oikeuksia, eikä viranomainen voi järjestämisvelvollisuuden välttääkseen vedota siihen, että samaan tarkoitukseen olisi mahdollisesti saatavissa tukea myös muuta kautta. Töiden tekeminen on A:n ikäiselle tavanomaista. A:n ammattitoiminnan luonne huomioon ottaen myös töiden tekeminen kotona on mahdollista ja tavanomaista. Näissä oloissa ja vammaispalvelulain esitöissä lausuttu huomioon ottaen hallinto-oikeus tulkitsi, että töiden tekemisessä on A:n osalta kyse vammaispalvelulaissa tarkoitetuista tavanomaisista elämän toiminnoista. Hallinto-oikeus katsoi asiassa selvitetyksi, että A tarvitsee porrashissin sisällä liikkumisessa, koska hänen kotonaan työskentelyyn käyttämänsä työtilat sijaitsivat talon yläkerrassa, eikä niitä voitu järjestää alakertaan. A:n liikkuminen portaissa oli vammaispalveluasetuksessa tarkoitetulla tavalla erityisen vaikeaa ja hän tarvitsi välttämättä porrashissiä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. Hallinto-oikeus kumosi viranomaisen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 2 § ja 9 § 2 mom

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 12 § 1 mom ja 3 mom sekä 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.