Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2021

Tulossivut

1-20 21-40 41-42

Helsingin HAO 01.07.2021 21/0072/3
Tilintarkastaja - Valvonta - Seuraamusmaksu - Johtoon kuuluva avainhenkilö - Jäähdyttelyjakso - Jäähdyttelyjakson alkaminen - Tehtävän vastaanottaminen - Jäähdyttelyjakson rikkominen
Vaasan HAO 24.06.2021 21/0240/4
Ennakkoratkaisu - Yritysjärjestely - Sulautuminen - Jakautuminen - Tappioiden vähennysoikeus - Osakevaihto
Helsingin HAO 22.06.2021 21/0186/2
Huostaanottohakemus - Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus - Hakemuksen tutkiminen
Hämeenlinnan HAO 18.06.2021 21/0556/1
Perintövero - Ulkomaisen veron hyvitys - Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen - Sama saanto - Kanadan valtion tulovero
Vaasan HAO 11.06.2021 21/0226/4
Ennakkoratkaisu - Kiinteistöosakeyhtiö - Yritysjärjestely - Sulautuminen - Tuloverosta vapaa yhteisö - Asuintalovaraus
Hämeenlinnan HAO 01.06.2021 21/0502/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoiton verotus - Hankintameno - Tuhoutunut omaisuus - Vakuutuskorvaus
Itä-Suomen HAO 20.05.2021 21/0231/2
Tietosuoja - Yleinen tietosuoja-asetus - Vaikutustenarviointi - Sijaintitiedot - Seuraamusmaksu
Itä-Suomen HAO 10.05.2021 21/0082/1
Ampuma-ase - Aselupa - Käyttäytyminen - Tappo - Törkeä huumausainerikos - Ampuma-aserikos - Aiemmat rikostuomiot - Estevaikutus - Luvan hakijan sopivuus - Lupaviranomaisen harkintavalta
Hämeenlinnan HAO 10.05.2021 21/0426/1
Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulo - Sijoitussidonnainen henkivakuutus - Takaisinosto - Henkivakuutuksen tuoton laskeminen - Ulkomaanvaluutassa tehdyt suoritukset - Valuuttakurssimuutos
Vaasan HAO 27.04.2021 146/2021
Toimeentulotuki - Muut perusmenot - Asumismenot - Omaksi-asunto - Määräaikainen vuokrasopimus - Rahoitusvuokra
Turun HAO 26.04.2021 21/0161/2
Perintöverotus - Kaksi hallintaoikeutta - Peräkkäiset hallintaoikeudet - Hallintaoikeusvähennyksen määrän laskeminen - Ikäkerroin
Itä-Suomen HAO 22.04.2021 21/0076/1
Elinkeinotulon verotus - Tappion vähentäminen - Konserniavustus - Tuloverolain 122 §:n 4 momentin mukainen lupa tappioiden vähentämiseksi - Oikeudenkäyntikulut
Turun HAO 20.04.2021 21/0149/2
Ennakkoratkaisu - Luovutusvoiton veronalaisuus - Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen - Yhteishalkominen - Kokonaisarvomenetelmä
Vaasan HAO 26.03.2021 21/0111/4
Toimintamuodon muutos - ennakkoratkaisu - yritysjärjestely - identtisyys - jatkuvuusperiaate
Itä-Suomen HAO 18.03.2021 21/0063/1
Ampuma-ase - Luvan peruuttaminen - Törkeä rattijuopumus - Rikokseen syyllistyminen - Rikoksesta tuomitseminen - Lain säännöksen ja lain esitöiden sanamuotojen keskinäinen ristiriita - Vakiintunut oikeuskäytäntö
Turun HAO 10.03.2021 H217/2021
Huostaanottohakemus - Toimivaltainen hallinto-oikeus
Vaasan HAO 02.03.2021 21/0030/3
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - ympäristöluvan tarve - poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista - poikkeamisen edellytykset
Itä-Suomen HAO 26.02.2021 21/0052/1
Riistavahinkolain soveltamisala - Suurpetovahingon korvaaminen - Suomen valtion alue - Maastotarkastus
Pohjois-Suomen HAO 25.02.2021 21/0043/1
Yliopistot - Opiskelijavalinnat - Valintakoe - Virheen korjaaminen - Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus
Pohjois-Suomen HAO 05.02.2021 81/2021
Määräaikainen kustannustuki - COVID19-pandemia - Puunkorjuuala - Toimialarajauksesta poikkeaminen erityisen painavista syistä johtuen
Tulossivut

1-20 21-40 41-42

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.