Helsingin HAO 27.06.2019 19/0675/1

Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisu - Kevytyrittäminen - Laskutuspalvelu - Muodollinen työsuhde

Diaarinumero: 02504/18/8203
Taltionumero: 19/0675/1
Antopäivä: 27.6.2019

X myy varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastaa itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista ja sopii toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajan eli työn tilaajan kanssa. X laskuttaa työsuorituksesta sovitun hinnan omissa nimissään loppuasiakkaalta ja huolehtii loppuasiakkaalle tapahtuneeseen myyntiin liittyvistä veron maksuista omissa nimissään. Työn suorittajalle maksamaansa korvausta X käsittelee ennakkoperintälain 13 §:n mukaisena palkkana ja huolehtii tähän liittyvistä lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. X pidättää oman laskutuspalvelun palkkionsa ennen maksun tilittämistä työn suorittajalle.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko X:n hyväksi laskettavaa ja sen ennen työn suorittajalle tapahtuvaa maksua itselleen pidättämää palkkiota käsiteltävä vastikkeena X:n erillisestä verollisesta palvelun myynnistä työn suorittajalle.

Hallinto-oikeus katsoi, että X:n tuottaman palvelun olennainen piirre tämän varsinaisen toimeksiantajan eli työn suorittajan kannalta on se, että X huolehtii työn suorittajan tarjoamaan palveluun liittyvästä laskutuksesta ja tähän liittyvistä viranomaisvelvoitteista. Tämä on X:n toimeksiantajan kannalta X:n palvelun tavoite sinänsä. Työn suorittajan palveluluovutukseen liittyvän loppuasiakkaan tarkoituksena sen sijaan on ainoastaan ostaa työn suorittajan tekemä palvelu, eikä tämän kannalta ole olennaista huolehtiiko työn suorittaja tähän liittyvistä velvollisuuksista, kuten veronmaksusta, itse vai X:ltä ostamaansa erillistä palvelua käyttäen.

Hallinto-oikeus totesi X:n ja työn suorittajan välillä olevan itsenäinen oikeussuhde. Tähän oikeussuhteeseen liittyvät vastavuoroiset suoritukset, eli X:n tarjoama laskutukseen liittyvä palvelu ja X:n tästä vastikkeena saama korvaus.

X:n ja työn suorittajan välinen oikeussuhde on lisäksi erillinen loppuasiakkaalle tapahtuvasta myynnistä. Loppuasiakkaan kanssa solmitaan erillinen vastavuoroinen oikeussuhde työn suorittajan tekemästä työstä ja siitä maksettavasta vastikkeesta.

Näin ollen X myy varsinaiselle toimeksiantajalleen eli työn suorittajalle loppuasiakkaalle tapahtuvasta myynnistä erillistä verollista palvelua. Tämän palvelun verollisuus arvioidaan loppuasiakkaalle tapahtuvasta myynnistä itsenäisesti. Hallinto-oikeus katsoi, että X:n on käsiteltävä muodollisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle myytävä palvelu arvonlisäverollisena myyntinään. Kun X omissa nimissään laskuttaa työn suorittajan tekemän työn loppuasiakkaalta, tämä myynti on käsiteltävä erillisenä arvonlisäverollisena palveluna.

Annettua ennakkoratkaisua ei ollut X:n valituksen johdosta syytä muuttaa.

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 22.3.2018 - 31.12.2019.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys 2 - 1.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 ja 4 mom,, 2 § 1 mom, 18 § 2 mom, 19 §, 73 § 1 mom

Ennakkoperintälaki 13 § 1 mom ja 14 §

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdat, 9 artiklan 1 kohta, 10 artikla ja 28 artikla

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-276/09, Everything Everywhere ja C-544/16, Marcandi Ltd

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Tero Leskinen (t) ja Klaus Järvinen.

Asian esittelijä Noora Mäki.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.