Helsingin HAO 27.06.2019 19/0673/1

Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle - sisäiselle turvallisuudelle - kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka

Diaarinumero: 00162/19/3108
Taltionumero: 19/0673/1
Antopäivä: 27.6.2019

Venäjän kansalainen oli hakenut 90 päivän viisumia Suomeen. Edustusto oli hylännyt valittajan viisumihakemuksen. Valittajan viisumihakemuksen hylkääminen oli perustunut vakiolomakkeen (viisumin epäämisestä, mitätöimisestä tai peruuttamisesta ilmoittamista ja perustelemista varten) kohdan 6 mukaisesti siten, että yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että hakija muodostaa uhkan yhden tai useamman jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle asetuksen (EY) N:o 562/2006 (Schengenin raja-säännöstö) 2 artiklan 19 kohdassa määritetyllä tavalla tai kansainvälisille suhteille.

Edustustosta saadun tiedon mukaan valittajan viisumihakemuksen hylkääminen oli perustunut 6 683,96 euron suuruiseen ulosottovelkaan, joka oli koostunut kiinteistöverosta, vakuutusmaksuista ja muista Verohallinnon määräämistä veroista.

Viisumisäännöstön 32 artiklan 1 a kohdan vi-alakohdan mukaan viisumi evätään, jos hakija saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle Schengen rajasäännöstön (562/2006) 2 artiklan 19 kohdan (täydennetyn 2016/399 mukaisen 2 artiklan 21 kohdan) mukaisesti tai kansainvälisille suhteille, erityisesti, jos hänet on jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty maahantulokieltoon.

Hallinto-oikeus katsoi, että kyseinen ulosottovelka ei ole viisumisäännöstön 32 artiklan 1 a kohdan vi-alakohdassa tarkoitettu peruste evätä viisumi. Näin ollen edustusto ei ollut voinut tällä perusteella evätä valittajan viisumihakemusta ja hylätä valittajan oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeus kumosi valittajan oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen sekä viisumin epäämisiä koskevan päätöksen ja palautti asian edustustoon käsiteltäväksi.

Ulkomaalaislaki 17 §

Viisumisäännöstö 21 artikla 1 kohta, viisumisäännöstö 32 artikla 1 a kohdan vi-alakohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Tero Leskinen ja Annika Aarnio (t).

Asian esittelijä Jenni Eerola.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.